Veilige zorg is goede zorg

Morgen sterker dan vandaag
 • Ik wil...
 • ...mezelf ontwikkelen lees meer
 • ...mijn team ontwikkelen lees meer
 • ...mijn organisatie versterken op sociale veiligheid lees meer

Welke impact maakt Trifier?

√  Zou jij jouw vader, zoon, oma of jouw zus op je eigen afdeling, in jouw organisatie, laten opnemen?
√  Is de bejegening en veiligheid in jouw ambulante setting zo goed op orde dat jij het jouw naaste gunt?
√  Ben jij met je team in staat om onder druk samen te werken, onveilige situaties tijdig te signaleren en de juiste
    begeleiding en vaardigheden in te zetten op momenten van crisis?
Dan kun je trots zijn. Dan maak je het verschil, met grootse impact.

HET IS ONZE MISSIE OM PROFESSIONALS TROTS  te laten zijn op hun werk. En daar een blijvende impact aan te leveren. Wij geven praktische handvatten voor een werk- en leeromgeving in veiligheid en vrijheid.

We begrijpen ook dat dit niet eenvoudig is.
Bij veilig en vrij werken en begeleiden zijn vroegsignalering, preventie en op de juiste manier de-escaleren van ongewenst gedrag essentieel.
Trifier biedt concrete handvatten, begeleiding en cliënt/patiëntvriendelijke methodieken bij het voorkomen van en omgaan met onveilige situaties. Van moeilijk te hanteren gedrag op de groep, in de klas of dagbesteding, probleemgedrag op een pg-afdeling, geweldsincidenten op een Spoedeisende Hulp,  tot agressie of conflictsituaties op de HIC unit of in de forensische psychiatrie.

Onze trainingen en ontwikkeltrajecten richten zich op bewustwording rondom de eigen houdingscommunicatie, het (h)erkennen van (soorten) agressie, multidisciplinaire samenwerking in het team en de keten en beleidsontwikkeling op agressie- en conflicthantering.

Een respectvolle verbinding tussen cliënt/patiënt, professional en organisatie is ons uitgangspunt. De Trifier methodiek wordt ondersteund door de inzichten van verbindende communicatie, de presentietheorie, de herstelgedachte, de nieuwe autoriteit van Omer en de relationele zorg van Schaftenaar.
We kijken samen met professionals en teams naar de communicatie en benadrukken de noodzaak van continu leren en verbeteren. Met bijvoorbeeld het SAPREA model, het crisisontwikkelingsmodel (COM en COM2.0) en het contact maken in hooggespannen situaties.

We komen in alle sectoren voorbeelden tegen van bedreigende situaties en fysieke agressie. 64% van de verpleegkundigen/verzorgenden geeft aan wakker te liggen van traumatische gebeurtenissen op het werk. En 80% heeft te maken gehad met verbaal geweld, 58% met fysiek geweld (2017). Om bij directe dreiging verantwoord te kunnen handelen zijn individuele- en/of teamtechnieken nodig. Tijdens het trainen van vaardigheden hanteert Trifier vijf basisprincipes: humaan, meegaan in beweging, vanuit contact of herstel van contact, vanuit krachtlijnen en ruimte beperkend.

Kortom. Van praktische trainingen voor professionals en teams tot advisering en onderzoek op strategisch niveau en veiligheidsbeleid. Medewerkers laten we groeien zodat ze cliëntgerichte zorg, service en begeleiding bieden volgens de laatste inzichten. We ondersteunen teams bij hun ontwikkeling en zorgen met hen voor een lerend, transparant klimaat waar het inspirerend, fijn en veilig (samen)werken is. En waar alles erop gericht is om het beste van jezelf te kunnen bieden.

De samenwerking tussen onze klanten en onze trainers zorgen voor impact en een grote tevredenheid. En dáár zijn wij trots op. Leren is leuk, is een van onze motto’s. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dit krijgt u bij een samenwerking met Trifier:

 • volledig verzorgd en maatwerk trainingsprogramma’s en ontwikkeltrajecten, met persoonlijke feedback en ondersteuning;
 • een veilige en plezierige werk- en leeromgeving in uw organisatie;
 • trotse medewerkers;
 • een vast, toegewijd team waarbij uw opdracht in vertrouwde handen is;
 • impact, met zeer goede resultaten, die wij met onze meer dan 15 jaar ook bij u realiseren.

Trifier draagt bij aan

 • Preventie van agressie en grensoverschrijdend gedrag (vroegsignalering, risicotaxatie, veilig werk- en leerklimaat & meldcultuur, leren van incidenten)  
 • De-escalerend werken  
 • Reductie van dwang en drang (wet- en regelgeving, veilig fysiek begeleiden, separeer afbouwen) 
 • Herstelgerichte zorg – HIC ontwikkeling
 • Advies en begeleiding  borgingsprocessen
Thema's

Wat speelt er in uw werkveld?

Een greep uit de actuele thema's
De-escalerend werken in de zorg

De-escalerend werken in de zorg

"Inspelen op grensoverschrijdend gedrag en agressie ”
Agressie op de SEH

Agressie op de SEH

''Omgaan met lastig gedrag op de Spoedeisende Hulp''
Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag

''Onbegrepen gedrag in de Verpleeg- en Thuiszorg''
Werken op een HIC

Werken op een HIC

"Herstelgerichte zorg volgens de landelijke HIC standaard ”
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Er wordt echt iets met de trainingen gedaan, de deelnemers brengen het geleerde naar hun werkplek en passen het toe. Ze zien dat het verschil maakt”

Emergis

"Het Expertprogramma heeft mij geleerd hoe ik mijn boodschap meer inspirerend maak. En hoe met weerstand om te gaan"

Albert Schweitzer ziekenhuis
Download nu de Trifier tips & tricks!
Laatste nieuws

In de media - de Groene Amsterdammer

Invloed van stress en vrees – hoe ontspan je onder spanning

Het getuigt van lerend vermogen van een team om mij als ‘buitenstaander’ een kijkje in de keuken te geven

Agressie in Eerstelijnszorg; waar ligt jouw grens?

Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op