Veilige zorg is goede zorg

Morgen sterker dan vandaag

Wat doet Trifier?

Zorg in veiligheid en vrijheid

Bij veilige en vrije zorg zijn vroegsignalering, preventie en op de juiste manier de-escaleren essentieel. Trifier biedt concrete handvatten, begeleiding en cliënt/patiëntvriendelijke methodieken bij het voorkomen van en omgaan met onveilige situaties en escalerend gedrag. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag of onbegrepen gedrag, conflictsituaties of agressie.

Onze ontwikkeltrajecten richten zich daarnaast op bewustwording rondom de eigen houdingscommunicatie, (multidisciplinaire) samenwerking en beleidsontwikkeling.
De verbinding tussen cliënt, zorgprofessional en organisatie staat bij ons centraal.

Trifier draagt bij aan:

  • Een veilige en plezierige werk- en zorgomgeving
  • De trots van zorgmedewerkers
  • Cliënttevredenheid
  • Kwaliteit van zorg
Thema's

Wat speelt er in uw werkveld?

Een greep uit de actuele thema's
De-escalerend werken in de zorg

De-escalerend werken in de zorg

"Inspelen op grensoverschrijdend gedrag en agressie ”
Agressie op de SEH

Agressie op de SEH

''Omgaan met lastig gedrag op de Spoedeisende Hulp''
Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag

''Onbegrepen gedrag in de Verpleeg- en Thuiszorg''
Werken op een HIC

Werken op een HIC

"Herstelgerichte zorg volgens de landelijke HIC standaard ”
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Wij zochten een oplossing, een manier van samenwerken om processen helder te krijgen. Flexmonitor bleek het antwoord.”

GGz Breburg

Rivas werkt al jaren met Trifier; een fijne gesprekspartner met toegevoegde waarde. Ze bieden alternatieven, stellen goede vragen en sluiten aan bij doel dat wij voor ogen hebben.

Rivas
Download nu de Trifier tips & tricks!
Laatste nieuws

De vraag die ons het meest gesteld wordt

Flexibele teams werken met de Flexmonitor

Close Contact Interventions - wat zijn dat en voor wie?

Herstelondersteunend werken op een HIC: in de praktijk

Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op