VVT

Van Neynsel

“We zien dat onze EVV-ers, nog meer dan voorheen, uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt”

Lisette Harmsen, Praktijkopleider, vertelt:

"Van Neynsel werkt sinds 2013 met Trifier samen in het opleiden van onze Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV). De kwaliteit van zorg heeft onze voortdurende aandacht en daar is het opleiden van EVV’ers een onderdeel van. Inmiddels hebben we bijna 80 mensen opgeleid en is er in elk team minimaal één EVV-er aanwezig.

De opleiding werkt, dat laat zich terugzien in de praktijk. We merken dat de EVV’ers zelfstandig en met zelfvertrouwen regie nemen in het zorgproces. Ze nemen de leiding in multidisciplinaire overleggen en we zien dat zij, nog meer dan voorheen, uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt.

De behoefte om onze verzorgenden door te ontwikkelen in de rol van EVV-er zetten we binnen Van Neynsel door. Een opleiding en traject bij Trifier is maatwerk en sluit aan bij onze kernwaarden en identiteit. Waarbij we als uitgangspunt hebben om het ontwikkelingsdoel van onze individuele medewerker breder te maken dan enkel het kwalificeren als EVV-er.

Op deze manier werken we met Trifier aan een leertraject die integraal onderdeel uitmaakt van de veranderingen in onze organisatie.

In de opleidingen van Trifier ervaren onze medewerkers dat leren leuk is! De trainers zijn alert op de individuele behoeften en creëren een fijne en veilige leeromgeving. De lijntjes zijn kort, we ervaren met Trifier een échte samenwerking."

terug naar vorige pagina
Van Neynsel
Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op