Zelf ook blijven ontwikkelen. Leren is leuk!

Door naar een landelijke studiedag te gaan, leven we als Trifier team ons eigen motto voor: Morgen sterker dan vandaag. Trainer Geke van der Werken en ik, projectmanager Anja Brouwers, zijn samen op pad gegaan naar Amsterdam. We hebben deelgenomen aan de landelijke studiedag, waar we bijleren en verder ontwikkelen qua kennis op het thema ‘Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag’.
Een mooi en belangrijk aspect van dit soort studiedagen vind ik de persoonlijke ontmoetingen met andere deelnemers. Leren van en met elkaar. Ook vind ik het voor mijn werk als projectmanager ontzettend boeiend en interessant om meer inhoud en achtergrond over bepaalde thema’s te weten. Deze kennis komt goed van pas in de trajecten die ik voor onze klanten organiseer en coördineer.

 

Leren en weer delen

Wat ik tijdens deze studiedag leer, deel ik bij terugkomst op het werk met mijn collega’s. Daar waar we leer-en verbeterpunten zien, verwerken we in ons trainingsaanbod. Zo maken en houden wij de kwaliteit van theorie en praktijk in onze diensten op een hoog niveau.

Het ochtendprogramma bestond uit een aantal lezingen. De lezing van Claudia Groot Kormelinck bijvoorbeeld, over een onderzoek dat gaat over onjuist gebruik van psychofarmaca. Uit onderzoek blijkt ook dat psychofarmaca lang niet altijd effectief zijn. Toch wordt het vaak gegeven: 60% van de mensen met dementie gebruikt psychofarmaca en dat percentage loopt nog niet terug, ondanks alle aandacht voor dit probleem. Er zijn aanjagers nodig om gebruikt van psychofarmaca te verminderen in de ouderenzorg. Wie pakt deze taak op vanaf de werkvloer en in de organisatie? Dat blijkt nog lastig te zin. Er zijn nu 30 zorgorganisaties die meedoen aan het onderzoek. Zij krijgen ondersteuning in het bieden van alternatieven alvorens de psychofarmaca aan te bieden.  

 

Hoe maak je op een eenvoudige manier duidelijk hoe het demente brein werkt als het gaat om waarnemen of gedrag?
Laat dat maar aan Paul Jansen over, directeur van de Anneke van der Plaats foundation. Hij vertelde  een enthousiast verhaal over de vier verschillende niveaus van het brein (hersenniveau’s) die het waarnemen en ons gedrag beïnvloeden. Hij vertelde over het uitvallen van de bovenste twee niveaus bij dementie, waardoor prikkelverwerking en het opbrengen van empathie minder goed of niet meer mogelijk is. Hoe reageer je hierop als medewerker?

Hij legde daarnaast uit dat naast Freeze, Fight, Flight er nog twee reacties zijn: Faint en Fidget flauwvallen en extra prikkels maken zelf bijvoorbeeld tikken maar ook herhalende bewegingen als wiegen, en over een rever van je jas wrijven. 

 

Aan de slag in de workshops
In de middag koos ik, Anja, voor twee workshops:  “10 verschillen van Jan van der Hammen” en “Vederlicht Contact”.
De eerste vond ik heel interessant en verhelderend. Ook hier werd, net als door Paul Jansen , aangehaald dat onbegrepen gedrag kan voortkomen uit verschillende factoren die de ander ervaart.

De Kitwood-formule (Tom Kitwood, Britse natuurwetenschapper en priester, grondlegger van Dementia Care Mapping) werd uitgelegd. Gedrag is een optelsom van Persoonlijkheid + Beleving  +Lichamelijke Gezondheid  + Neurologische Schade + Sociale omgeving. Een interactieve workshop met verschillende oefeningen om te ervaren hoe het brein werkt.

De uitleg over waarom mensen onbegrepen gedrag laten zien omdat zij overvraagt worden en zich onveilig voelen en hoe je dat anders kunt doen.

Hij eindigde met de uitleg van de titel van de workshop. Er wordt bij ‘probleemgedrag’ vaak geobserveerd en gekeken wat de verschillende factoren zijn op het moment dat de cliënt of bewoner onbegrepen of probleemgedrag laat zien, met als doel inzicht te verkrijgen waardoor probleemgedrag wordt getriggerd of vandaan komt. Het is daarnaast juist óók belangrijk is om te kijken naar situaties waar het wél goed gaat. Leg dan beide situaties naast elkaar en probeer de 10 verschillen te vinden.
Juist die laatste verschillen die je niet meteen opmerkt kunnen zo belangrijk zijn en zorgen voor een oplossing.

 

De tweede workshop, “Vederlicht contact” ging over het in contact zijn met de cliënt. Zij hebben hiervoor een methode ontwikkeld voor de 24-uur zorg: de verder methode. Deze methode werd tijdens de workshop aan de hand van voorbeelden en oefeningen toegelicht.
Theater Vederlicht sloot de middag af met een ‘huiskamervoorstelling’ die zij voor dementerenden bewoners van verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen verzorgen.

 

Geke is ook naar twee workshops gegaan: “Met oog voor elkaar” en “Help ik ben mezelf niet meer”. Dementia Care Mapping (DCM), een methode om de kwaliteit van het dagelijkse leven van mensen met dementie te meten, is een mooie tool met de 6 gedragsfactoren en 5 sociale behoeften, waarmee hulpverleners het stapje extra kunnen zetten om de bewoner te bereiken. Zij spreken hierbij van persoonsversterkend en persoonsondermijnend gedrag. Hierbij kun je denken aan ontspannen tempo: om een ontspannen sfeer te creëren. En als tegenhanger te hoog tempo: informatie geven en keuzes voorleggen in een tempo, wat voor een bewoner te snel is.

 

Leren is leuk!

Dagelijks trainen wij, Trifier, grote groepen zorgprofessionals op thema's als vroegsignaleren en de-escalerend werken. En bijvoorbeeld ook 'omgaan met onbegrepen gedrag bij ouderen'. Ook coachen we 1-op-1 teamleiders en Aandachtsfunctionarissen.
Zelf blijven wij dus ook graag continu bijleren en onszelf ontwikkelen. Leren geeft groei en persoonlijke ontwikkeling. Dat vervolgens weer kunnen toepassen in mijn werk, dat maakt leren leuk! Leren is leuk is ook één van de motto’s van Trifier. Het maakt mij trots wanneer ik de ruimte krijg om mij verder te ontwikkelen.

 

Trots

Trots is een rode draad in waarom wij doen wat we doen. We dragen graag bij aan de trots van professionals. Zorg zoals ze ook hun naasten zouden willen bieden. Waarom? Omdat…. Iedere zorgmedewerker zich op het werk veilig wil voelen en na het werk trots wil thuiskomen wetende dat hij/zij heeft bijgedragen aan het bieden van goede en veilige zorg voor de cliënt.
Dat kan door inzichten, kennis en tools aan te reiken die hen in staat stelt optimale zorg te leveren. 

 

Op een studiedag als deze leren wij zelf verder en ontwikkelen we ons. We stellen onszelf dan altijd de vraag. Wat kan Trifier hiermee en wat doen we al? Het COM (Crisisontwikkelingsmodel) kan medewerkers leren om oplopende spanningen te herkennen en vroegtijdig in te grijpen. Soms door minder prikkels te geven maar ook soms meer prikkels (onder- en overprikkeling).
Ook SAPREA (Signaleren, Analyseren, Plannen, Reageren, Evalueren, Afwikkelen) is een prima instrument, dat gebruikt wordt bij onze trainingen.
Een dag als deze heeft ons ook weer inspiratie gegeven voor het door ontwikkelen van een ander model. Daarover later meer in een andere blog.

 

Wilt u meer informatie over onze trainingen in bijvoorbeeld de Ouderenzorg? Lees het hier.
Of mail mij op Anja@trifier.nl Ik help u graag verder.

 

Anja Brouwers, Projectmanager bij Trifier
Geke van der Werken, Freelance trainer bij Trifier

terug naar vorige pagina
Zelf ook blijven ontwikkelen. Leren is leuk!
Kijk hier voor ons trainingsaanbod