Wendbare en weerbare teams met de Flexmonitor bij GGzE

Hoe wendbaar en weerbaar is een team? Zijn lastige situaties, wrijving en werkbelasting bespreekbaar? Is er sprake van een echt teamgevoel?
De Flexmonitor helpt teams zicht te krijgen op het eigen functioneren, de flexibiliteit en in te zetten interventies.

Voor teams is het waardevol om hun eigen flexibiliteit te kunnen monitoren. Zeven teams van GGzE – die de door Trifier ontwikkelde Flexmonitor hebben getoetst – zijn door de tool geholpen om moeilijke situaties en lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Daardoor is het werkplezier vergroot, neemt het teamgevoel toe en geloven teams erin dat zij samen problemen kunnen aanpakken. Ook zijn zij door de Flexmonitor geholpen in hun ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Een belangrijke stap in het functioneren van de teams, concludeert Joyce Bierbooms, senior onderzoeker bij GGzE.

In het volledige artikel dat GGzE publiceerde lees je dat de resultaten van deze pilot aangeven dat de Flexmonitor inderdaad een positief effect heeft op teams en hun gedragingen.

terug naar vorige pagina
Wendbare en weerbare teams met de Flexmonitor bij GGzE
Kijk hier voor ons trainingsaanbod