Meer informatie?
Agressie in de zorg

Agressie in de zorg

Het aantal incidenten met agressie in de zorg neemt toe. Bij veilige en vrije zorg zijn vroegsignalering, preventie en op de juiste manier de-escaleren essentieel. Trifier biedt concrete handvatten, begeleiding en cliënt/patiëntvriendelijke methodieken bij het voorkomen van en omgaan met agressie in de zorg.

 

Omgaan met agressie in de zorg

Het aantal agressie-incidenten en gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg neemt toe. Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties.  

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Op welk moment grijp je in en wanneer is er sprake van vrijheidsbeperkende maatregelen? Middels succesvolle, in de praktijk beproefde methoden biedt Trifier concrete handvatten bij het omgaan met agressie in de zorg, dit is onze visie.

Omgaan met agressie in de zorg

Wat biedt Trifier?

Door middel van een onderzoek wordt er gezocht naar de daadwerkelijke oorzaak van een escalerend incident. Op basis van de resultaten zal er een advies worden gegeven waarmee er voortaan met behulp van vroegtijdige signalering dergelijke incidenten voorkomen kunnen worden. Met onze werkwijze ontwikkelen zorgprofessionals handelingsalternatieven bij dreigende crisis, met zo min mogelijk gebruik van vrijheidsbeperkende middelen. Hierdoor versterken zorgmedewerkers hun handelingsbekwaamheid, het veiligheidsgevoel én zelfvertrouwen van zowel zichzelf als cliënten.

De trainingen en begeleiding van Trifier richten zich op:

  • Concrete handvatten bij preventie en de-escalerend werken;
  • Het ontwikkelen van cliënt/patiëntvriendelijke handelingsalternatieven (wet Bopz);
  • Samenwerking en communicatie;
  • Effectief veiligheidsbeleid op individueel, team- en organisatieniveau;
  • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties;
  • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel van medewerkers.

Het resultaat; voorkomen van en omgaan met agressie in de zorg

Zorgprofessionals krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw bij cliënten en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag. Ze zijn in staat om een veilig woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor zichzelf, de cliënt(en) en zorgverleners te beperken

Omgaan met agressie in de zorg

De trainingen en programma's van Trifier zorgen voor concrete handvatten bij het voorkomen van en omgaan met agressie in de zorg. Hierdoor versterken zorgmedewerkers hun handelingsbekwaamheid, het veiligheidsgevoel én zelfvertrouwen van zowel zichzelf als cliënten.

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“We zien dat onze EVV-ers, nog meer dan voorheen, uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt”

Van Neynsel

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis