Agressie op de Spoedeisende Hulp

Omgaan met lastig gedrag op de Spoedeisende Hulp

Trifier draagt bij aan: · Preventie van agressie en grensoverschrijdend gedrag · De-escalerend werken · Veiligheidsgevoel · Kwaliteit van zorg

Agressie en geweld op de Spoedeisende Hulp

Agressief en gewelddadig gedrag komen op een Spoedeisende Hulp regelmatig voor. Alcohol, drugs, frustratie of psychische aandoeningen liggen hier vaak aan ten grondslag. Zorgmedewerkers zijn agressief gedrag al bijna normaal gaan vinden. De grenzen worden steeds vaker verlegd. Hoe kun je als (multidisciplinair) team tijdig signalen herkennnen en hier op een veilige en effectieve manier mee omgaan?

Samenwerking en eenduidige werkwijze

Heldere afspraken, samenwerking, vertrouwen in elkaar en een uniforme werkwijze bij het omgaan met agressief gedrag zijn erg belangrijk. Vragen die hierbij beantwoord kunnen worden zijn:

 • Hoe wordt er gekeken naar agressie? Waar ligt voor jou de grens?
 • Wie heeft de regie?
 • Wanneer en hoe grijp je in?
 • Welke werkafspraken en protocollen zijn er?
 • Wanneer meld je incidenten en wat zijn de juridische kaders?

Je handen vrij voor jouw kerntaken

De praktijk en de beleving van medewerkers vormen de basis voor de begeleiding van Trifier. We begeleiden de SEH teams bij het zoeken naar aanpassingen op zowel individueel, team- en organisatieniveau. Dit doen we door in multidisciplinaire en levensechte oefeningen ervaring op te doen met extreem moeilijk gedrag. Ook worden er met elkaar een aantal veiligheidsincidenten geanalyseerd. Zodat zorgprofessionals de juiste handvatten hebben, vertrouwen op elkaar en zich veiliger voelen bij het uitvoeren van hun (levensreddende) kerntaken.

Veilig werken op de Spoedeisende Hulp

Trifier begeleidt de SEH teams in het omgaan, signaleren en voorkomen van agressief en ontwrichtend gedrag. We richten ons daarbij tevens op de samenwerking tussen de verschillende disciplines die erbij betrokken zijn. Deelname aan het programma vergroot de sociale veiligheid, het vertrouwen en het veiligheidsgevoel op de SEH.

Het programma richt zich op:

 • Concrete handvatten bij vroegsignalering, preventie en de-escalerend werken
 • Bewustwording van persoonlijke en juridische grenzen
 • Het ontwikkelen van patiëntvriendelijke handelingsalternatieven
 • Multidisciplinaire samenwerking en communicatie
 • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties
 • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel
 • Uniforme afspraken en effectieve protocollen

 

Veilig werken op de Spoedeisende Hulp

Omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp

SEH afdelingen en samenwerkende disciplines ontwikkelen tijdens een traject met Trifier bruikbare handvatten in het omgaan met agressie. De samenwerking wordt versterkt, de teams zullen uniform werken en zich veiliger voelen bij het uitvoeren van hun (levensreddende) kerntaken.

Relevant
Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen

Waar wil jij je in ontwikkelen?
Lees meer
Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Samenwerken in een intensieve zorgomgeving
Lees meer
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Veiligheidsvraagstukken in zorginstellingen
Lees meer
Contactformulier
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“De begeleiding van Trifier op onze SEH sluit direct aan op de dagelijkse praktijk”

Bernhoven Ziekenhuis

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis