Beleid ontwikkelen zorg

Een beleid ontwikkelen voor in de zorg

Om beter en veilig te kunnen handelen in de zorg, ontwikkelt Trifier in samenwerking met u een beleid. Om beter in te spelen om situaties, zal het teamwork van uw organisatie op de proef worden gesteld. Het beleid dat op maat zal worden ontwikkeld voor uw organisatie, bevat patiëntvriendelijke handelingsalternatieven om incidenten te preventief te signaleren, voorkomen en oplossen.

Hoe Trifier u kan helpen met een beleid ontwikkelen in de zorg

Met onze werkwijze kunt u rekenen op relevante en onderzochte trainingen die op basis van de praktijk bewezen zijn. We starten met een onderzoek en brengen gebaseerd op onze bevindingen een advies uit. Er komen concrete oplossingen en we bieden handvaten om incidenten te kunnen behandelen. Zo kunnen de zorgprofessionals van uw zorginstelling al in een vroeg stadium incidenten signaleren en voorkomen. Het beleid zal op maat worden ontwikkeld zodat het past bij de werkwijze en de patiënten van uw instelling.

Een beleid ontwikkelen om veilig te kunnen werken in de zorg

Aan de hand van het beleid dat is ontwikkeld door Trifier, zal een veilige trainingsomgeving worden gecreëerd. Onze visie is dan ook: “Leren door te doen”. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruikt gemaakt van verschillende soorten interventies:

  • Kennissessies
  • Regietheater
  • Oefenen met acteurs
  • Intervisies
  • Observatie
  • E-learning

Door deze trainingen te volgen, worden gezamenlijke afspraken op de proef gesteld. Zo is uw team van zorgprofessionals optimaal voorbereid als de incidenten zich voordoen.

 

Vraag voor meer informatie over een beleid ontwikkelen in de zorg voor jouw organisatie

We bespreken graag de mogelijkheden voor uw instelling of organisatie. Neem contact op met een van onze medewerkers om u te helpen vragen of advies. We zijn telefonisch te bereiken via +31(0) 161 231118  (Nederland) of op +32 3369 9063 (België).

Contact opnemen