Blog

Hoe implementeer je een nieuwe methodiek in je organisatie?

Hoe implementeer je een nieuwe methodiek in je organisatie?

Zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om een methodiek te verbeteren of een nieuwe in te voe...

lees meer
Samenwerken aan veiligheid - (Bege)leiden van leren in teamverband

Samenwerken aan veiligheid - (Bege)leiden van leren in teamverband

Veiligheid is op alle organisatorische niveaus een vraagstuk. De individuele medewerker heeft te maken met zijn persoonlijke veilighei...

lees meer
PRIMEUR: Eerste interne trainer ontvangt Trifier’s hercertificering

PRIMEUR: Eerste interne trainer ontvangt Trifier’s hercertificering

Om de Trifier-methodiek van het vroegsignaleren en het de-escalerend handelen bij grensoverschrijdend gedrag en agressie in de organisati...

lees meer
Begeleiding en zorg zo vormgeven dat onvrijwillige of verplichte zorg überhaupt niet nodig is

Begeleiding en zorg zo vormgeven dat onvrijwillige of verplichte zorg überhaupt niet nodig is

Op 1 januari van dit jaar is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht geworden. Het...

lees meer
Fysieke technieken; de spierballen van de onmacht

Fysieke technieken; de spierballen van de onmacht

Hoe zien jullie dat nu Trifier? Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen over diverse, soms complexe, situaties waarmee organisaties, ...

lees meer
Reflectie - zoek je irritantste collega op

Reflectie - zoek je irritantste collega op

Als hulpverlener maak je soms moeilijke situaties mee waar je ter plekke op moet reageren. Op het gebied van agressie of dreiging levert ...

lees meer
In de media - de Groene Amsterdammer

In de media - de Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer - Onderzoek Zorgbeveiligers in de ggz Trifier, Frank van Gool, is ook geïnterviewd voor het onderzoek. We wo...

lees meer
Invloed van stress en vrees – hoe ontspan je onder spanning

Invloed van stress en vrees – hoe ontspan je onder spanning

Iedereen die weleens een heftige bedreiging, ongeval of crisis heeft meegemaakt weet het. Onder de stress die dat oplevert spelen er alle...

lees meer
Het getuigt van lerend vermogen van een team om mij als ‘buitenstaander’ een kijkje in de keuken te geven

Het getuigt van lerend vermogen van een team om mij als ‘buitenstaander’ een kijkje in de keuken te geven

Set van der Hoorn, freelance trainer bij Trifier, over een dag uit haar werk als trainer/coach op een PG afdeling bij een klant van Trifi...

lees meer
Agressie in Eerstelijnszorg; waar ligt jouw grens?

Agressie in Eerstelijnszorg; waar ligt jouw grens?

Agressie-incidenten nemen toe. We komen in alle sectoren voorbeelden tegen van bedreigende situaties en fysieke agressie. De cijfers lieg...

lees meer
Teamontwikkeling in de ouderenzorg

Teamontwikkeling in de ouderenzorg

Hoe buig je extra werkdruk en personeelstekort in de sector om naar een kans?Hoe kom je als organisatie tot nieuwe inzichten en ideeë...

lees meer
Trifier's Flexmonitor methode in de nieuwste editie van Nurse Academy GGZ

Trifier's Flexmonitor methode in de nieuwste editie van Nurse Academy GGZ

Flexmonitor is een methodische interventie om flexibiliteit en veerkracht te creëren, van en voor het team. De Flexmonitor is een t...

lees meer
Nieuwere berichten
Kijk hier voor ons trainingsaanbod