Crisis Ontwikkelingsmodel

Crisis Ontwikkelingsmodel van Trifier: SAPREA© model

Het SAPREA© crisis ontwikkelingsmodel biedt aan u, uw individuele medewerker of het gehele team het perfecte raamwerk voor het opstellen van verbetermogelijkheden met betrekking tot het omgaan met incidenten en agressie. Met de checklist kan er voortaan gericht worden geëvalueerd op verbetermogelijkheden. Vervolgens kunt u deze evaluatie gebruiken om gerichte acties op te stellen voor uw organisatie.  

Crisis Ontwikkelingsmodel SAPREA

Crisis ontwikkelingsmodel - Trifier

Het bovenstaande Crisis Ontwikkelingsmodel heeft de laatste jaren haar kracht bewezen als kader voor een taal, observatie cirteria en interventies. Elke kleur bakent een eigen fase af in het model dat ontworpen is door Fluttert en Bakker. Iedere fase heeft zijn eigen stappen, werkwijzen en interventies. Hoe hoger de druk en spanning is, des te stijler de lijn verloopt.

De basis van werken met het Crisis Ontwikkelingsmodel is de checklist die gebruikt wordt als raamwerk voor het gesprek tussen de patiënt, de zorgverleners en de overige partijen die betrokken zijn bij het incident. Met behulp van het Crisis ontwikkelingsmodel leer je als organisatie anders te kijken naar incidenten waardoor er stappen gezet kunnen worden richting een echte en blijvende verandering van de situatie en de bijbehorende werkwijzen.

Training over het Crisis Ontwikkelingsmodel

Binnen onze trainingen gaat u aan de slag om het SEPREA Crisis Ontwikkelingsmodel toe te passen op incidenten en agressie binnen uw organisatie. Ook gaat u aan de slag om bij iedere fase gedragingen af te spreken op individueel-, team- en beleidsniveau. Onder begeleiding van onze professionals leert u vervolgens op een praktijkgerichte manier de juiste fasen te herkennen en hierdoor op gepaste wijzen te reageren. De afkorting SAPREA binnen het Crisis Ontwikkelingsmodel staat voor:

  1. Signaleren
  2. Analyseren
  3. Plannen
  4. Reageren
  5. Evalueren
  6. Afwikkelen


De zes fasen helpen u bij het categoriseren van incidenten en de checklist helpt uw organisatie om op een methodische wijzen met conflicten om te gaan.

Trifier helpt u voorbereid te werk te gaan

Voorkom dat conflicten of agressieve situaties escaleren. Het Crisis Ontwikkelingsmodel en de trainingen van Trifier helpen uw personeel om op een methodische wijze om te gaan met incidenten waardoor u en uw team situaties tijdig kunnen herkennen en de-escaleren. Wilt u weten wat de mogelijkheden van het Crisis Ontwikkelingsmodel van Trifier voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Als u liever direct contact heeft kunt u ons in Nederland telefonisch bereiken via +31(0) 161 231118. Vanuit België bereikt u ons via +32 3369 9063.

Contact opnemen