De-escalerend werken

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Trifier draagt bij aan: · Preventie van agressie en grensoverschrijdend gedrag · De-escalerend werken · Veiligheidsgevoel · Kwaliteit van zorg · Reductie van dwang en drang (wet Bopz)

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Het aantal agressie-incidenten en gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg nemen toe. Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties.  

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Op welk moment grijp je in en wanneer is er sprake van vrijheidsbeperkende maatregelen?

Handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen

De trajecten van Trifier zijn gericht op het tijdig signaleren van escalerend gedrag en het ontwikkelen van handelingsalternatieven in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in de zorg:

  • Concrete handvatten bij preventie en de-escalerend werken
  • Het ontwikkelen van cliënt/patiëntvriendelijke handelingsalternatieven (wet Bopz)
  • Samenwerking en communicatie
  • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties
  • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel

Preventie, vroegsignalering en werken volgens de wet Bopz

Zorgprofessionals leren spanningsopbouw vroegtijdig te herkennen en lastig gedrag te interpreteren. Middels succesvolle, in de praktijk beproefde methoden biedt Trifier concrete handvatten bij het ontwikkelen van handelingsalternatieven bij dreigende crisis, met zo min mogelijk gebruik van vrijheidsbeperkende middelen. Hierdoor versterken zorgmedewerkers hun handelingsbekwaamheid, het veiligheidsgevoel én zelfvertrouwen van zowel zichzelf als cliënten.

Preventie, vroegsignalering en werken volgens de wet Bopz

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de training ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ leren uw zorgprofessionals passende cliëntbegeleiding te bieden in complexe en urgente situaties. 

Relevant
Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen

Waarin wil jij je ontwikkelen?
Lees meer
Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Samenwerken in een intensieve zorgomgeving
Lees meer
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Veiligheidsvraagstukken in zorginstellingen
Lees meer
Contactformulier
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”

Victas (Jellinek)