Methode

Ontwikkelingen vroeg signaleren

Voor een flexibel en veerkrachtig klimaat is het belangrijk om sluipende processen snel te ontdekken. Wanneer deze ongewenste ontwikkelingen vroeg worden gesignaleerd kunnen interventies worden ingezet om het tij te keren. Dat doet denken aan de verschillende modellen voor vroegsignalering die in de geestelijke gezondheidszorg worden gebruikt om oplopende spanning en dreigende crisis bij cliënten te signaleren. Vroegsignaleringsmodellen bieden een professioneel kader om dreigend gevaar in een vroeg stadium te signaleren en er pro-actief op te anticiperen. De kracht zit hem in het zichtbaar maken van een verloop, het koppelen van signalen aan verschillende fases en het benoemen van passende interventies. Dit biedt een uitgangspunt voor het vroegtijdig signaleren van teruglopende flexibiliteit en veerkracht in een team

De Methode

Op basis van het voorgaande komen we tot een methodiek die teams in staat stelt vroegtijdig negatieve signalen te herkennen die zorgen voor afname van flexibiliteit en mentale veerkracht. Deze methodiek, De Flexmonitor genoemd, neemt het denken in dynamische ontwikkelfases, de vroege signalen en de interventies per fase over van de vroegsignaleringsplannen. Middels een methode en een grafische representatie brengt het de vier gebieden indicatoren in beeld die duiden op de flexibiliteit en mentale veerkracht van het team zelf. Hierin wordt het vermogen van teams om flexibel, lerend en daadkrachtig te functioneren inzichtelijk gemaakt. Het biedt medewerkers, teamcoaches en managers een denkraam om het team te observeren, vroege tekenen te signaleren en het geeft hen interventies in handen om hierop te anticiperen. Conform de vroegsignalering bij cliënten (Fluttert et al., 2011) is ook hier de unieke situatie van het team bepalend voor de formulering van de indicatoren, een team maakt haar eigen monitor.

De Methode

Werkwijze

Inmiddels doen 12 teams ervaringen op met De Flexmonitor. Ze gebruiken het als een analyse instrument om op hun flexibiliteit  te reflecteren binnen de domeinen: leergedrag, samenwerking, beslissingsgedrag en draagkracht.

De teams vertalen de indicatoren in een digitale vragen lijst die maandelijks wordt ingevuld. Aan de hand van de rapportage bespreken zij tendensen en teamverschijnselen en bepalen welke interventies er eventueel nodig zijn. 

Centraal staat de eigen kracht van de teams. De methode leent zich uitstekend voor zowel zelforganiserende als traditionele teams.

Werkwijze