Methode

Ontwikkelingen vroeg signaleren

Voor een flexibel en veerkrachtig klimaat is het belangrijk om ontwikkelprocessen zichtbaar te maken. Wanneer er ongewenste ontwikkelingen vroeg worden gesignaleerd kunnen interventies worden ingezet om het tij te keren. En omgekeerd: wanneer een team haar doelen expliciet vertaalt in gedragsindicatoren maakt ze daarmee positieve stappen inzichtelijk. De kracht zit hem in het zichtbaar maken van een verloop, het koppelen van signalen aan verschillende fases en het benoemen van passende interventies. Dit biedt een uitgangspunt voor het ontwikkelen van flexibiliteit en veerkracht in een team.

De Methode

Op basis van het voorgaande komen we tot een methodiek die teams in staat stelt vroegtijdig signalen te herkennen die aangeven hoe het staat met de realisatie van de doelen en de flexibiliteit en mentale veerkracht. Deze methodiek, De Flexmonitor genoemd, brengt op vier gebieden indicatoren in beeld die duiden op de flexibiliteit en mentale veerkracht van het team zelf. Hierin wordt het vermogen van teams om flexibel, lerend en daadkrachtig te functioneren inzichtelijk gemaakt. Het biedt medewerkers, teamcoaches en managers een denkraam om het team te observeren, ontwikkelingen te herkennen, vroege tekenen te signaleren en het geeft hen interventies in handen om hierop te anticiperen. De unieke situatie van het team is bepalend voor de formulering van de indicatoren, een team maakt haar eigen monitor.

De Methode

Werkwijze

Inmiddels hebben 14 teams ervaringen opgedaan met De Flexmonitor. Ze gebruiken het als een analyse instrument om op hun flexibiliteit  te reflecteren binnen de domeinen: leergedrag, samenwerking, beslissingsgedrag en draagkracht.

De teams vertalen hun teamdoelen naar de indicatoren in een digitale vragen lijst die maandelijks wordt ingevuld. Aan de hand van de rapportage bespreken zij tendensen en teamverschijnselen en bepalen welke interventies er eventueel nodig zijn. 

Centraal staat de eigen kracht van de teams. De methode leent zich uitstekend voor zowel zelforganiserende als traditionele teams.

Werkwijze