Teams

Continu veranderen in een intensieve zorgsetting

Er zijn diverse mechanismen die het leren, samenwerken, beslissen en de draagkracht beinvloeden en die tot rigiditeit leiden. Teams kunnen in allerlei valkuilen terecht komen die je pas merkt als het te laat is. De rijen sluiten zich, men werkt schouder aan schouder. De valkuil daarvan is dat deze teams in de loop van de tijd hun flexibiliteit en veerkracht verliezen. Nieuwe ontwikkelingen en methodieken worden niet meer overgenomen en het leren stopt.  

Vandaar dat we teams willen ondersteunen met een vroegsignaleringsmethode voor flexibiliteit.   

Teams en verandering

Leren en flexibiliteit zijn niet altijd vanzelfsprekend aanwezig in teams of bij medewerkers. 

Voor teams in de intensieve zorg is er een extra uitdaging. Zij werken onder zware, soms zelfs bedreigende, omstandigheden die kunnen leiden tot 'Threat Rigidity Effects' en die manifesteert zich bijvoorbeeld in externalisering van verantwoordelijkheid, identificatie met een positie, fixatie op incidenten, en andere fenomenen. Teams worden in (zorg)instellingen in toenemende mate zelforganiserend. Zaken als planning, coördinatie, kwaliteit en samenwerking worden niet langer aangestuurd door een leidinggevende maar door het team zelf, soms ondersteund door coaches of teamadviseurs. Aandacht voor de flexibiliteit van het team is noodzakelijk.

Maar hoe hou je dat soort sluipende processen in de gaten als je er middenin zit? 

Met de flexmonitor kan een zelforganiserend team hier zelf voor zorgen.