Flexmonitor

De Flexmonitor

Zorgen voor flexibele en veerkrachtige teams

Flexibel, lerend, open en veerkrachtig blijven als team gaat niet vanzelf. Iedereen die in een team heeft gewerkt weet dat er op verschillende manieren de klad in kan komen: irritaties, discussies, afspraken die niet worden nagekomen, of juist het gevoel dat je je met je team afzondert, dat nieuwelingen zich niet welkom voelen en dat elke verandering weer een enorme klus lijkt. 

De Flexmonitor levert een methode voor het vroegsignaleren van dit soort ongewenste ontwikkelingen in teams en handvatten om er dan ook iets mee te doen.

De verleiding van de comfortzone

Mensen houden van hun comfortzone, managers houden graag controle en organisaties denken binnen hun eigen kaders (Van Gool, Theunissen, Bierbooms, & Bongers, 2017). Dit levert consistentie op, maar leidt ook gemakkelijk tot verstarring. De vele verandertrajecten in de zorg vragen om flexibiliteit. In het intensieve en complexe werk, vaak achter een gesloten deur, hebben collega’s elkaar hard nodig. De rijen sluiten zich, men werkt schouder aan schouder. De valkuil daarvan is dat teams in de loop van de tijd hun flexibiliteit en veerkracht verliezen. 

In teams zijn deze sluipende, negatieve ontwikkelingen lastig te signaleren. Hoe zorg je voor open, flexibele en veerkrachtige teams? Hoe voorkomen teams dat ze vastlopen in hun ontwikkeling? En hoe neem je als teamlid, bij een toenemende zelforganisatie, deze ontwikkelingen waar wanneer je er zelf onderdeel van uitmaakt?

Trifier ontwikkelt de Flexmonitor bij GGzE verder door met ondersteuning van het O&O Fonds GGz. Het O&O-fonds GGZ noemt de Flexmonitor in haar nieuwsbrief O&O "een mooi instrument dat vanuit de werkvloer een beweging inzet die wellicht ook in de rest van de organisatie voet aan de grond kan krijgen".