Flexmonitor

Meer veerkracht in uw zorgteam met de flexmonitor.

Bezuinigingen, reorganisaties, nieuwe werkmethodieken, snellere doorstroom van collega’s; in de zorg lijkt tegenwoordig verandering de enige constant.  Er wordt hierdoor nogal wat flexibiliteit gevraagd van uw zorgmedewerkers.

Flexmonitor ontmoedigt de comfortabele keuze

Consistentie in het team terugbrengen lijkt een comfortabele keuze. De taken voor de medewerkers zijn gekaderd, de manager heeft de controle en er is minder ruimte voor onduidelijkheden.
Maar tegelijkertijd krijgen medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden en wordt verwacht dat zij met evenveel enthousiasme het zoveelste veranderingstraject induiken. De manager heeft, ondanks de beste bedoelingen, niet door dat hij een broedput voor verstarring en weerstand creëert.

In de zorg is er allerminst sprake van een klaagcultuur waardoor irritaties of verstarring te laat wordt uitgesproken. Wanneer u merkt dat dit een negatieve invloed heeft op  het team, bent u vaak al te laat. De Flexmonitor biedt managers en medewerkers een denkraam voor ‘vroegsignalering’ van de problematiek die dit veranderingsklimaat met zich meebrengt.

Flexmonitor ontmoedigt de comfortabele keuze

Flexmonitor stimuleert samenwerking en zelfsturing in zorgteams

Mensen die in de zorg werken hebben een natuurlijk drang tot het genezen en beter maken van mensen die hulp nodig hebben. Dat is een fantastische eigenschap, maar hierbij schuilt het gevaar dat zij henzelf (of het team waar zij in werken) op de tweede plaats stellen.

Zelf initiatieven nemen, leiderschap tonen of op tijd om hulp vragen; als de medewerker hiervoor voldoende ruimte krijgt draagt dit positief bij aan de ontwikkeling van henzelf en het team. De flexmonitor biedt methodieken om deze manier van werken te stimuleren. Omdat flexibiliteit van een team geen vast gegeven is gebruiken wij hiervoor dynamische modellen.

Meer informatie over de flexmonitor of trainingen van Trifier

Trifier zorgt met trainingen voor een beter werkklimaat in uw zorgteam. Naast de flexmonitor biedt Trifier meerdere methodieken en trainingen voor verschillende uitdagingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons ook telefonisch bereiken via +31(0) 161 231118  (Nederland) of op +32 3369 9063 (België)

Vragen over flexmonitor?
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Veilig voelen is een werkwoord. Je moet er zelf iets voor doen”

Stichting De Waalboog

“Wij zochten een oplossing, een manier van samenwerken om processen helder te krijgen. Flexmonitor bleek het antwoord”

GGz Breburg