Grensoverschrijdend gedrag

‘Is dit grensoverschrijdend gedrag?’

Professionals uit alle lagen in de zorg komen dagelijks in situaties waarbij zij zichzelf deze vraag moeten stellen. Niet altijd is er de ruimte en de tijd om rustig op het antwoord van deze vraag te komen. Juist in deze situaties is het voor u of uw personeel belangrijk dat zij zelfverzekerd en op een veilige manier zullen en kunnen handelen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Ondanks dat de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ multi-interpretabel kan zijn, zullen op een afdeling binnen de zorg duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Waar ligt de lat? Wat vinden wij als team acceptabel en juist niet? Ook heeft u te maken met wettelijke kaders van handelen.

Onderlinge uniformiteit met uw collega’s zullen uw werkzaamheden niet alleen veiliger maar ook plezieriger maken. Tijdens de cursus ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ werken wij aan uw samenwerkingsvaardigheden zodat deze uniformiteit tot stand komt én gewaarborgd blijft.

Grensoverschrijdend gedrag sneller herkennen

Trifier helpt u door het geven van advies op basis van onderzoek. Vervolgens bieden wij trainingen aan die er voor zorgen dat u stressbestendig wordt. Bijvoorbeeld met behulp van onze cursus “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag”, hiermee zult u in staat zijn urgente situaties te herkennen en indien nodig tot actie over te gaan. Zo verbetert u uw inschattingsvaardigheden waardoor u sneller verbale en non-verbale uitingen zult herkennen.

Door het op tijd herkennen van deze signalen zult u in staat zijn dreigende situaties op te tijd te de-escaleren. De praktijk wijst uit dat hierdoor het aantal situaties waarbij fysiek moet worden ingegrepen drastisch zal dalen. Met behulp van de "Flexmonitor" wordt hier extra aandacht aan besteed.

Beter voorbereid op grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de cursus krijgt u ook handvatten aangereikt  zodat u sneller controle krijgt over een escalerende situatie. Zo oefent u een crisisontwikkelingsmodel en bieden wij handelingsalternatieven bij dwang- en drangsituaties. Ook oefent u separeerbegeleiding en angstreductie voor zowel medewerker als cliënt.

Meer informatie over de cursus “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag”?

Trifier is in staat om u en uw personeel te trainen. Met onze hulp kunt u voortaan effectief en veilig omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cursus?

Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons ook telefonisch bereiken via +31(0) 161 231118  (Nederland) of op +32 3369 9063 (België)

Contact opnemen