Individuele ontwikkeling

Waar ligt jouw grens?

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? En hoe ga je hier als zorgprofessional mee om? Trifier leert je op een praktische, plezierige en veilige manier om spanningsopbouw te herkennen en lastig gedrag te interpreteren.

We bieden je concrete handvatten bij het omgaan met en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op een cliënt/patiëntvriendelijke manier. Hierdoor versterk je je zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel.

 

Signalen leren herkennen

De oorzaken en eerste signalen van onveilige situaties of incidenten liggen vaak al eerder in de tijd en eerder in het proces. Trifier kijkt en zoekt samen met zorgprofessionals en de organisatie naar de factoren die hierbij een rol spelen. Zodat de signalen, patronen, beslissingsmomenten en handelingen die van invloed zijn, worden herkend en omgebogen. Dat is de preventieve en succesvolle methode van Trifier, waarmee we gezamenlijk échte en blijvende verandering en versterking bewerkstelligen.

Hoe kunnen we jou helpen?

Trifier staat voor leren door te doen. Je leert en oefent aan de hand van praktische, succesvolle modellen en technieken. Onze trainers en acteurs zorgen voor een inspirerende, veilige en vertrouwde leeromgeving. Afhankelijk van het leerdoel, de situatie en de groep zetten we passende combinaties van interventies in. Zoals training, coaching on the job, kennissessies, worldcafé, regietheater, oefenen met professionele acteurs, intervisies, e-learning en observatie.

Ontwikkelthema's

Kijk voor een training die bij jou past bij ons aanbod van trainingen & opleidingen!

  • Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • Alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Het herkennen en interpreteren van onbegrepen gedrag
  • Wet- en regelgeving rondom vrije zorg (wet Bopz, wet Zorg en dwang)
  • Veilig fysiek ingrijpen

  • De rol van aandachtsfunctionaris
  • Medicatieveiligheid
  • Reactie- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties
  • Samenwerking (in teams, multidisciplinair en in de keten)
  • Train-de-Trainer programma's
Ontwikkelthema's
Kijk hier voor het trainingsaanbod