Trifier-ISI

Veilige en vrije zorg

Trifier-ISI is een kennis- en netwerkpartner voor zorg en welzijn en behoort samen met Trifier tot de Trifier Group of Companies (TGC). Trifier-ISI  richt zich internationaal op het thema veiligheid binnen zorg- en welzijnsinstellingen.

Onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van veiligheid en vrijheid, juist in situaties waar veiligheid en vrijheid elkaar dreigen te beperken. Bijvoorbeeld in escalerende omstandigheden, conflictsituaties, bij grensoverschrijdend gedrag of agressie. We brengen diverse professionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en organisaties met elkaar in verbinding om kennis en ervaringen te delen en tot oplossingen te komen.

Kwaliteit door kennisdeling

Onze trainings- en adviestrajecten hebben tot doel de kwaliteit van zorg en welzijn naar een hoger plan te brengen en uw zorgprofessionals uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Training, onderzoek, advies en begeleiding zijn daarbij belangrijke instrumenten. De basis van onze werkwijze is de Human Right Approach, waarbij de veiligheid en rechten van zowel cliënten als professionals centraal staan.

Daarnaast participeren en adviseren we in diverse zorg- en overheidsgerelateerde netwerken en werken samen met bijvoorbeeld RAN, GGZ Nederland, Safewards, Fivoor en het NCTV.

Trifier-ISI deelt haar kennis en ervaring door middel van:

  • professionaliseringstrajecten
  • onderzoek
  • seminars en congressen

Thema's in de zorg

Trifier-ISI werkt in Nederland en in het buitenland voor grote en kleine instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg en algemene ziekenhuizen.

Essentiële gebieden waar we ons samen met u op richten, zijn:

  • terugdringen gebruik van dwang en drang middelen
  • de-escalerend werken bij spanningsopbouw van cliënten
  • omgaan met het beroepsgeheim en informatiedeling
  • internationaal delen van expertise, kennis en kunde op het gebied van terugdringen drang en dwang
  • herkennen van en omgaan met Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE)
  • signaleren en preventie van radicalisering bij psychisch kwetsbare doelgroepen