De-escalerend werken

Zorg voor veiligheid en kwaliteit

De ontwikkelingen en innovatie in de zorg gaan snel. In een steeds intensiever wordende zorgomgeving staan kwaliteit, resultaat, klantgerichtheid en welbevinden meer centraal dan ooit.

Veiligheid vormt een belangrijke voorwaarde voor welbevinden, welzijn én kwaliteit van de werk- en behandelomgeving van zorginstellingen.

 

Ontwikkeling van professionals, teams en organisatie

Ontwikkeling vraagt om flexibiliteit, samenwerking, groei, vernieuwingskracht, reflectie en lerend vermogen. Van zowel individuen, teams als de organisatie. Samen met u en uw professionals komen we tot oplossingen voor diverse ontwikkelvraagstukken binnen dit thema.

Deze oplossingen hebben tot doel de kwaliteit van zorg en welzijn binnen het veiligheidsthema naar een hoger plan te brengen en uw zorgprofessionals uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Training, onderzoek, advies en begeleiding zijn daarbij belangrijke instrumenten. De basis van onze werkwijze is de Human Right Approach waarbij de veiligheid en rechten van zowel cliënten als professionals centraal staan.