PGE in de zorg

De rol van hulpverleners

Hulpverleners in de eerstelijnszorg zijn geïdentificeerd als een sleutelgroep die een belangrijke bijdrage kan leveren als het gaat om vroegsignalering van Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE). Hierbij valt te denken aan: leerkrachten, maatschappelijk werkers, politie, medewerkers van de kinderbescherming, GGZ medewerkers en medewerkers die werken vanuit (F)ACT.

Voorgenomen geweld

Naar aanleiding van een aantal incidenten binnen het publieke domein, rond personen die men als psychisch ziek of verward kan typeren, is de groep van ‘verwarden’ een risicogroep geworden als het gaat om voorgenomen extreem geweld. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanslagplegers een psychische stoornis heeft. Denk bijvoorbeeld aan de aanslag in Alphen aan den Rijn in 2011, de gijzeling bij het NOS-Journaal, het toenemende aantal jihadstrijders op dit moment en ook het links-extremisme.

Verschillende leefstijlrisico’s in combinatie met een mate van kwetsbaarheid, kunnen voor verwarde mensen een trigger vormen om gewelddadige ideeën te ontwikkelen waarbij zij zelfs over kunnen gaan tot extreem geweld. Extreem geweld dat betrekking heeft op de publieke en professionele veiligheid.