Kwaliteit

Kwaliteit door kennisdeling

Kwaliteit en klantgerichtheid staan bij Trifier centraal. Onze kwaliteitskeurmerken en accreditaties zijn daar een onderdeel van. Continu leren en ontwikkelen zien wij ook als belangrijke voorwaarden voor kwaliteit. Daarom heeft Trifier het Fysieke Trainers Netwerk ontwikkeld. Deelnemers van dit netwerk bieden wij middels bijscholing en bijeenkomsten de mogelijkheid zich continu te blijven ontwikkelen en kennis met elkaar te delen.

Erkenningen en accreditaties

Cedeo
Trifier is erkend door Cedeo. Dit klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat onze klanten tevreden zijn over ons werk.

CRKBO
Trifier heeft een registratie bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat we een erkende instelling zijn volgens de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat beroepsonderwijs dat niet door de overheid bekostigd wordt met BTW belast is. De erkende instellingen vormen hierop de uitzondering. Daarom kan Trifier trainingen aanbieden die vrijgesteld zijn van BTW.

V&VN
Op verzoek van klanten kan Trifier haar trainingen accrediteren bij het kwaliteitsregister van V&VN. Dit betekent dat Trifier aan diverse opleidingen accreditatiepunten toekent. Onze EVV opleiding voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden is tevens branche-erkend door werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT branche.

Delen van kennis en kunde

Handreiking veilig fysiek ingrijpen
GGZ Nederland heeft een handreiking veilig fysiek ingrijpen ontwikkeld. Op afdelingen waar dwang en drang wordt toegepast, wordt vaak ook fysiek ingegrepen. Trifier heeft GGZ Nederland geadviseerd over deze handreiking. GGZ-instellingen kunnen hun werkwijze toetsen aan deze handreiking en hun opleiding hierop laten aansluiten.

Het Fysieke Trainers Netwerk
Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorziet het Fysieke Trainers Netwerk van Trifier. Interne trainers blijven ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit zijn waardevolle elementen voor een verbeterd cliëntcontact en vertrouwenwekkende communicatie onderling. De ervaring leert dat de leden van het FTN zich zekerder voelen, dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

Voor wie is het Fysieke Trainers Netwerk bedoeld?
Het Netwerk is bedoeld voor trainers-professionals die getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Leden van het Fysieke Trainers Netwerk krijgen de gelegenheid om meerdere keren per jaar in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. En de Trifier methodiek vast te houden. Met een lidmaatschap voor interne trainers verzekeren zorginstellingen zich van een blijvende focus op het thema ‘veiligheid’ binnen de organisatie. We werken volgens de landelijk erkende standaard, zoals deze zijn vastgelegd in de handreiking ‘Veilig Fysiek Ingrijpen’ van GGZ Nederland.

Bekijk hier het overzicht van trainingen en opleidingen