Kwaliteit

Kwaliteit door kennisdeling

Kwaliteit en klantgerichtheid staan bij Trifier centraal. Onze kwaliteitskeurmerken en accreditaties zijn daar een onderdeel van. Continu leren en ontwikkelen zien wij ook als belangrijke voorwaarden voor kwaliteit. Daarom neemt Trifier deel aan diverse professionele netwerken, we dragen bij aan symposia en we delen onze kennis vanuit onze ervaring en onderzoek via congressen en wetenschappelijke tijdschriften. We nodigen met regelmaat klanten uit om met ons na te denken over specifieke thema's of we vragen hen om ons feedback te geven op de inhoud en kwaliteit van onze producten.

Erkenningen en accreditaties

Cedeo
Trifier is erkend door Cedeo. De Cedeo-erkenning wordt gezien als een onmisbare leidraad voor wie een shortlist moet opstellen van HR-dienstverleners.  Trifier is Cedeo-erkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen.
Trifier is Cedeo-erkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen

Download het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Trifier

CRKBO
Trifier heeft een registratie bij Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat we een erkende instelling zijn volgens de Europese btw-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat beroepsonderwijs dat niet door de overheid bekostigd wordt met btw belast is. De erkende instellingen vormen hierop de uitzondering. Daarom kan Trifier trainingen aanbieden die vrijgesteld zijn van btw.

V&VN
Op verzoek van klanten kan Trifier haar trainingen accrediteren bij het kwaliteitsregister van V&VN. Dit betekent dat Trifier aan diverse opleidingen accreditatiepunten toekent. Onze EVV opleiding voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden is tevens branche-erkend door werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT branche.

SKJ
Trifier's training 'Vroegsignalering en De-escalerend werken' (een incompany training) is geaccrediteerd door het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.
De accreditatie betekent dat iedere deelnemer die deelneemt aan deze training, punten verdient die ze kunnen opvoeren in het kwaliteitsregister jeugd.

Voor de 2 daagse basistraining kunnen 12 SKJ punten verdiend worden.
Voor de 1 daagse basistraining kunnen 6 SKJ punten verdiend worden.

Delen van kennis en kunde

Ontwikkeling modellen
We investeren in de voortdurende zoektocht naar bruikbare denkmodellen en oplossingen voor de complexe materie van veiligheid in de zorg. We willen zo graag het leren van professionals stimuleren en hen uitdagen om elke dag weer beter te zijn. De crisisontwikkelingsmodellen, de 'close contact interventions' (één op éen begeleiding) en de cirkel over de 'verstoorde werkelijkheid' zijn hier voorbeelden van.  

Onderzoek naar teamdynamiek
Ons onderzoek naar de Flexmonitor is internationaal en nationaal gepresenteerd in tijdschriften en op congressen. Op het EHMA congres in 2015 in Porto en het Horatio festival in 2016 op Malta is de Flexmonitor gepresenteerd voor een internationaal publiek. Met deze methodiek leveren we een bijdrage aan de flexibiliteit en vitaliteit van zorgteams.

Handreiking veilig fysiek ingrijpen
GGZ Nederland heeft een handreiking veilig fysiek ingrijpen ontwikkeld. Op afdelingen waar dwang en drang wordt toegepast, wordt vaak ook fysiek ingegrepen. Trifier heeft GGZ Nederland geadviseerd over deze handreiking. GGZ-instellingen kunnen hun werkwijze toetsen aan deze handreiking en hun opleiding hierop laten aansluiten.

Het Trainers Netwerk
Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorziet het Trainers Netwerk van Trifier
     Het Netwerk is bedoeld voor trainers-professionals die getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Leden van Het Trainers Netwerk krijgen de gelegenheid om meerdere keren per jaar in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. En de geleerde Trifier methodiek vast te houden.

Bekijk hier het overzicht van trainingen en opleidingen