Agressie in Eerstelijnszorg; waar ligt jouw grens?

Agressie-incidenten nemen toe. We komen in alle sectoren voorbeelden tegen van bedreigende situaties en fysieke agressie. De cijfers liegen er niet om. 64% van de verpleegkundigen/ verzorgenden geeft aan wakker te liggen van traumatische gebeurtenissen op het werk. En 80% heeft te maken gehad met verbaal geweld, 58% met fysiek geweld (Nursing 2017). Om bij directe dreiging verantwoord te kunnen handelen zijn individuele- en/of teamtechnieken nodig..

Medewerkers in de eerstelijns zorg zijn vaak dienstbaar ingesteld, ze willen de patiënt en bezoekers zo goed mogelijk bedienen. Het lijkt dan ook ‘tegennatuurlijk’ om duidelijk grenzen te stellen wanneer het gedrag grensoverschrijdend is. Trifier biedt handvatten om het begrenzen en de dienstbaarheid te combineren tot een professionele handelwijze. Hulpverleners in de verschillende sectoren van de zorg (van Eerstelijnszorg tot intensieve residentiele zorg) kennen Trifier als een kennis- en opleidingscentrum waar je op een leuke, intensieve en praktische wijze leert omgaan met gedrag van patiënten en cliënten.  

In de basistrainingen leren ze:
·         hoe je proactief handelt;
·         hoe je gedrag herkent;
·         hoe je vroeg signaleert dat er spanning ontstaat;
·         en hoe je er vervolgens op reageert.  
Hierdoor ontstaat een handelingskader waarmee je professioneel kunt handelen, ook wanneer dat erg moeilijk is.  

Voor Eerstelijnszorg heeft Trifier een speciaal pakket samengesteld.
Het gaat daarbij om vroegsignalering, de-escaleren en veiligheid waarborgen, aangevuld met een denk- en handelingskader bij vreemd gedrag dat voortkomt uit een verstoorde werkelijkheid.
·         Wat doe je als iemand stemmen hoort?
·         Wat doe je als iemand angstig is voor jouw witte jas?
·         Wat doe je als iemand wartaal uitslaat?

Het herkennen van deze verstoorde werkelijkheid en de handvatten voor interventies staat daarbij centraal. Trifier biedt een basale kennis van symptomen en richt zich vervolgens vooral op de manier waarop je ermee om kunt gaan. Het gaat hierbij niet om een uitgebreid diagnostisch model maar om een handzame kapstok om dat gedrag te herkennen, vervolgens ‘zoomen we in’ op wat je kan doen, hoe je kunt reageren en hoe je eigen veiligheid en die van de ander vergroot. 

Klanten – referenties
We passen dit al toe bij klanten in branches als RAV en SEH en ook bij Arts en Zorg. Medewerkers van Arts en Zorg die hebben deelgenomen aan onze trainingen waarderen deze heel goed. Enkele reacties van hun bevindingen:
Ik kan nu meer tips en tricks inzetten
Je mag aangeven bij de cliënt wat je niet prettig of onacceptabel vindt
“Reageer op tijd. Laat dingen niet uit de hand lopen. Buig een situatie in vroeg stadium om

Het is onze missie om professionals trots te laten zijn op hun werk. En daar een blijvende impact aan te leveren. De samenwerking tussen onze klanten en onze trainers zorgen voor impact en een grote tevredenheid. En dáár zijn wij trots op. Leren is leuk, is één van onze motto’s.

Meer weten over dit specifieke pakket Eerstelijnszorg?
Contacteer Annit Knevels, tel 0161-231118 of via mail: info@trifier.nl

terug naar vorige pagina
Agressie in Eerstelijnszorg; waar ligt jouw grens?
Kijk hier voor ons trainingsaanbod