Omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp

Ziekenhuizen zijn verplicht om periodiek hun medewerkers van de SEH te scholen in het omgaan met  agressie. Het aantal geweldsincidenten op de Spoedeisende Hulp neemt toe, met name geweld en agressie waarbij alcohol en drugs een rol spelen. Agressief gedrag en geweld hebben een grote impact op medewerkers. De grenzen worden daarbij steeds verder verlegd. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken en protocollen. Wat accepteren we wel en wat niet? Wanneer melden we een incident en wat zijn de juridische kaders?

Concrete handvatten, samenwerking en afspraken

Het doel van oefenen en begeleiding is vooral om het bewustzijn over persoonlijke en juridische grenzen te bevorderen en gezamenlijk duidelijke werkafspraken te maken. Ook vraagstukken over regie en samenwerking komen aan de orde. Wie heeft welke rol? Deze vraag speelt niet alleen binnen het team van de SEH, maar ook in samenwerking met andere disciplines zoals beveiliging, ambulancepersoneel en politie.

Trifier spreekt intensief met medewerkers en luistert naar de ervaringen, uitdagingen en vragen die binnen het team leven. Deelname aan een begeleidingssessie van Trifier voelt daarom niet als een verplichting of een kunstje maar als een leerzame en welkome teamoefening die direct aansluit op de dagelijkse praktijk.

De praktijk en de beleving van medewerkers vormen de basis van het programma. We begeleiden de SEH teams bij het zoeken naar aanpassingen op zowel individueel, team- en organisatieniveau. Dit doen we door in multidisciplinaire en levensechte oefeningen ervaring op te doen met extreem moeilijk gedrag. Ook worden er met elkaar een aantal veiligheidsincidenten geanalyseerd. Het programma richt zich op:

 • Concrete handvatten bij preventie en de-escalerend werken
 • Het ontwikkelen van patiëntvriendelijke handelingsalternatieven
 • Multidisciplinaire samenwerking en communicatie
 • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties
 • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel
 • Uniforme afspraken en effectieve protocollen

Resultaat

Aan het eind van het traject zullen de zorgprofessionals bruikbare handvatten hebben in het omgaan met agressie, uniform werken en zich veiliger voelen bij het uitvoeren van hun (levensreddende) kerntaken. Deelname aan het programma vergroot de sociale veiligheid, het vertrouwen en het veiligheidsgevoel op de SEH. Met als gewenste resultaten:

 • Toename regie en samenwerking tussen professionals SEH en samenwerkende disciplines
 • Aangescherpte strategieën
 • Helderheid over persoonlijke en juridische grenzen
 • Verbeterde veiligheids- en noodprocedures bij agressie
 • Werkafspraken tussen beveiliging, RAV, politie en SEH
 • Operationalisering van nieuwe protocollen

Stimuleringspremie ziekenhuizen

Om ziekenhuizen een zetje in de rug te geven bij het investeren in veilig werken, biedt de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) een stimuleringspremie van € 5000,-. aan. Trifier helpt ziekenhuizen bij de invulling van een veiligheidsprogramma.

Wilt u meer weten? Lees hier verder of neem vrijblijvend contact met ons op!

 

 

terug naar vorige pagina
Omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp
Kijk hier voor ons trainingsaanbod