Close Contact Interventions - wat zijn dat en voor wie?

Een-op-een begeleiding is een interventie voor begeleiding van psychiatrische cliënten in een extra beveiligde kamer (EBK). In de praktijk werkt het ook ondersteunend voor cliënten in een crisis en kan het destructief gedrag en dwangmaatregelen voorkomen. Er is geen verpleegkundige richtlijn, model of methodiek voor de uitvoering ervan. Hiervoor werd het Close Contact Intervention Model (CCI) ontwikkeld. De essentie van CCI is het zo snel mogelijk bereiken van gedragsbeïnvloeding op basis van vertrouwen en samenwerking met de cliënt, door op de juiste momenten in de contactopbouw de juiste woorden en houding te gebruiken.

Een ernstig zieke laat je niet alleen...
Zijn begeleider laat je niet met lege handen...

Er is weinig literatuur over de werkwijze bij een-op-een begeleiding. De begeleiders moeten het doen met algemene vaardigheden en kennis.  Dit artikel draagt bij aan de ontwikkeling van een methode voor een-op-een begeleiding. Omdat het hierbij ook gaat om interventies waarbij meer dan één hulpverlener betrokken kan zijn en omdat de term ‘een-op-een begeleiding’ verschillend wordt geïnterpreteerd, wordt het begrip ‘close contact interventies’ geïntroduceerd.

Wat zijn Close Contact Interventions (CCI)?

Met ‘close contact interventions’ worden de methode  en de interventies bedoeld die worden toegepast wanneer een cliënt geen of verminderde controle over zichzelf heeft en een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. Er is sprake van fase oranje of rood in het crisisontwikkelingsmodel.

Er is fysieke nabijheid en er is direct contact mogelijk, soms blijft de begeleider ‘binnen armlengte’ aanwezig. En het contact kan variëren van frequent contact tot directe nabijheid.

De doelstellingen van CCI zijn enerzijds gericht op bescherming met zo min mogelijk inbreuk op de autonomie: preventie van schade, de-escalatie, ontlasten van het afdelingsklimaat en het verminderen van risico’s voor mensen en materialen. Anderzijds is CCI gericht op snel herstel van een crisis en het zo snel mogelijk weer herstellen van de zelfregie. CCI hoeft niet exclusief op een HIC (high intensive care) plaats te vinden. Het wordt ook toegepast op een reguliere afdeling of bij begeleid wandelen en dergelijke.

 

Het uitgebreide artikel van zeven pagina's kunt u hier downloaden

Leerdoelen van het artikel
Na het lezen van dit artikel kunt u:
• beschrijven wat ‘close contact interventions’ (CCI) zijn en welke doelen ze hebben;
• de stappen van de stairway CCI beschrijven en per stap de doelen en interventies aangeven;
• de drie fundamenten van CCI benoemen en beschrijven

 

Auteur(s): Frank van Gool (Trifier) en Niels Bouwhuis (GGz Breburg)

terug naar vorige pagina
Close Contact  Interventions - wat zijn dat en voor wie?
Kijk hier voor ons trainingsaanbod