Meebewegen: intelligentste aanpak voor de-escalatie

Als professional in de zorg maak je spannende situaties mee. Momenten waarop cliënten de controle over zichzelf verliezen en heftige emoties vertonen. Jij bent dan aan zet om een veilige en stabiele omgeving te creëren; ofwel te de-escaleren. De-escaleren staat voor Trifier gelijk aan meebewegen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat meebewegen de meest intelligente aanpak is voor de-escalatie. Onze fysiek trainer Guido Sleddens geeft je in deze blog een mini-cursus ‘meebewegen’.

Meebewegen met de cliënt; het betekent dat je je voortdurend bewust bent van de bewegingen en intentie van jezelf en de cliënt. Op het moment dat je aansluit en de ander vastpakt, ga je niet in de ‘controle en overmeestering- stand’, maar beweeg je mee. Het is een heel spannend moment. Zeker als je gewend bent vast te pakken volgens de methode ‘vast = vast’! Ingrijpen bij agressie is contra instinctief en meebewegen gaat al helemaal tegen je instinct in. Waarom gaan we dan toch meebewegen? Omdat het de meest intelligente aanpak voor de-escalatie is!

Agressie zoekt weerstand
Laten we eerst eens naar agressie kijken.  Agressief gedrag is gericht tegen iets. Tegen zichzelf, tegen een object of een persoon of meerdere personen of tegen een idee. Agressie heeft daarom ook iets nodig waartegen het zich kan afzetten. Als we bij een agressief persoon in de buurt komen, richt de agressie zich vaak tegen ons. We zijn nodig om de agressie verder te laten bestaan en te laten opvlammen ofwel escaleren.

Op het moment dat we fysiek aansluiten bij iemand die agressief is en hem of haar vastpakken, zal de agressieve persoon reageren. Hij zoekt naar weerstand en een uitdrukking van zijn kwaadheid. De persoon is uit balans, mentaal en fysiek. Als we op dat moment vastgrijpen, neemt de spanning bij de cliënt en bij jezelf toe. Dat is een moment van escaleren.

Neutraliseren van de emotie
Als we meebewegen neutraliseren we de uitgaande beweging, emotie, van de cliënt. We maken contact met de cliënt, we verbinden ons met hem of haar door met je aandacht bij de ander te zijn. We pakken vast, maar zonder extra spanning of kracht. De grip is zacht en mogelijk op momenten stevig maar het lichaam blijft zoveel mogelijk ontspannen. Vanuit die positie bewegen we zoveel mogelijk met de bewegingen van de cliënt mee. De cliënt voelt hierdoor wel connectie en begrenzing  maar geen controle of (tegen) kracht waar hij zijn agressie op kan uitleven. Door geen aanknopingspunt of steunpunt te geven, valt de persoon verder uit balans en wordt hij of zij gedwongen weer op de eigen voeten te gaan staan.

Contact maken en meebewegen hebben dus een neutraliserende en corrigerende werking waardoor de cliënt lichamelijk weer meer bij zichzelf komt. Tegelijkertijd zijn we wel aanwezig en met de cliënt in verbinding. Een verbinding met de cliënt vanuit een neutrale ontspannen aanwezigheid heeft een ontspannende werking. Deze combinatie van aanwezig, in verbinding zijn en meebewegen is het optimale uitgangspunt voor de-escalatie.

Bij jezelf blijven
Het uitgangspunt voor de-escalerend optreden is ‘bij jezelf blijven’. Iedereen kent de kracht van de ‘ik-boodschap’. In elke de-escalerende gespreks- en feedbacktechniek gaat het erom de ander niet te veroordelen, maar duidelijk te maken wat het met jou doet. Dit heeft als effect dat de ander je kritiek niet persoonlijk hoeft te nemen en de ruimte krijgt om te reageren. De ik-boodschap is een krachtig instrument en je kunt het overal toepassen.

Lees meer op de themapagina de-escalerend werken!

Guido Sleddens, trainer Trifier

 

terug naar vorige pagina
Meebewegen: intelligentste aanpak voor de-escalatie
Kijk hier voor ons trainingsaanbod