Een-op-een begeleiding voorkomt gedwongen interventies in een intensieve zorgomgeving


Een ernstig zieke laat je niet alleen…

Zijn begeleider laat je niet met lege handen...


Met ‘close contact interventions’  (CCI) worden de methode en de interventies bedoeld die worden toegepast wanneer een cliënt ten gevolge van stoornissen geen of verminderde controle heeft over zichzelf en een gevaar vormt voor zichzelf, of de omgeving. Er is in dat geval sprake van fase oranje of rood binnen het crisisontwikkelingsmodel.

Bescherming van zowel zorgprofessional als cliënt

De doelen van CCI zijn enerzijds gericht op bescherming  van zowel de zorgprofessional als de cliënt. Het zorgt voor zo min mogelijk inbreuk op de autonomie, het vermindert risico’s voor menselijke en materiele schade en het draagt bij aan de sfeer en de draagkracht van de afdeling. Anderzijds is CCI gericht op snel herstel van een crisis en het zo snel mogelijk weer herstellen van de zelfregie. CCI hoeft niet exclusief op een HIC of EBK plaats te vinden, het wordt ook toegepast op een reguliere afdeling of bijvoorbeeld bij begeleid wandelen.

De Close Contact Interventions methode

De methode legt een verbinding tussen de Behavioral Change Stairway, een door de amerikaanse FBI ontwikkelde methodiek, en de kennis van vroegsignalering en de-escalatie technieken in de GGZ. Deze technieken zijn gebaseerd op de drie fundamenten van succesvol begeleiden:

  • Het vakmanschap: de fysieke en verbale technieken
  • De mens; persoonlijke factoren van de hulpverlener
  • Voorwaarden; veiligheid in de omgeving en de organisatie

Op basis van deze drie fundamenten zoekt de begeleider naar het ‘rapport’ (spreek uit rappòòr) om van daar uit te werken richting gedragsverandering.

De Close Contact Interventies is een co-creatie van Frank van Gool van Trifier en Niels Bouwhuis van GGz Breburg. Wilt u meer weten of eens horen hoe andere zorginstellingen met deze methode werken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

terug naar vorige pagina
Een-op-een begeleiding voorkomt gedwongen interventies in een intensieve zorgomgeving
Kijk hier voor ons trainingsaanbod