Flexibiliteit binnen teams in een intensieve zorgomgeving

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel, de zorgomgeving verandert en de werkomgeving ook. Door ambulantisering, werkdruk en een complexere zorgvraag worden flexibiliteit en een proactieve houding als constante factoren in teams erg belangrijk.  Het werken in teams in de intensieve zorg is daarbij een extra uitdaging. In het intensieve en complexe werk, vaak achter een gesloten deur, hebben collega’s elkaar hard nodig. De rijen sluiten zich en men werkt schouder aan schouder. De valkuil daarvan is dat deze teams in de loop van de tijd hun flexibiliteit en veerkracht verliezen; en dan zit niet alleen de deur op slot. 

Zelfregie
Vooral in zelforganiserende teams zijn deze negatieve ontwikkelingen lastig te signaleren. Hoe blijft een team nu zelf in regie? Hoe kunnen de teamleden tijdig de tendensen signaleren en daarop reageren? Met deze vragen in het achterhoofd experimenteert het team van een High Intensive Care (HIC) in Tilburg met de flexmonitor van Trifier. Volgens een nieuwe, op een op vroegsignalering gebaseerde, methodiek brengen we de indicatoren van teruglopende flexibiliteit en veerkracht in kaart. Door het team regelmatig vragenlijsten in te laten vullen, wordt er gemonitord en eventueel geïntervenieerd. Zelfregie van het team staat daarbij centraal. Het experiment maakt deel uit van een promotieonderzoek naar de manier waarop individuen, teams en organisaties de flexibiliteit kunnen vergroten.

Evaluatie en publicatie volgen, houd onze website in de gaten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Gool, via 0161 231118 of frank@trifier.nl

Kijk ook op onze themapagina herstelgericht werken op een HIC!

 

terug naar vorige pagina
Flexibiliteit binnen teams in een intensieve zorgomgeving
Kijk hier voor ons trainingsaanbod