Fysieke technieken; de spierballen van de onmacht

Hoe zien jullie dat nu Trifier?
Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen over diverse, soms complexe, situaties waarmee organisaties, professionals en managers dagelijks mee te maken hebben.
Hoe kun je nu aan de ene kant de zelfregie van cliënten belangrijk maken en tegelijkertijd professionals trainen om fysiek in te grijpen?
In onze trainings-, ontwikkel- en adviestrajecten delen wij onze visie op deze vraagstukken. En vooral het ‘hoe dan’ wordt tijdens die trajecten uitgebreid behandeld. We delen het ook graag met onze lezers, hier online. In dit artikel dus, speciale aandacht voor onze visie op fysieke technieken.

Trifier biedt advies en ontwikkeltrajecten onder andere in de zorg sector en onderwijs. We richten ons op bewustwording, kennis en vaardigheden rondom communicatie, (multidisciplinaire) samenwerking en beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid. De verbinding tussen cliënt, professional en organisatie staat daarbij centraal. Professionals worden o.a. getraind in communicatie in zeer complexe situaties waarbij de spanning hoog op kan lopen. Soms dreigt er fysieke escalatie of vindt dit daadwerkelijk plaats. Het gaat om de-escalerende vaardigheden maar ook om het fysiek begeleiden en ingrijpen wanneer het niet anders meer kan. Dit is een precair punt.

Precair
Het is precair omdat Trifier juist de verbinding tussen cliënt en professional zo belangrijk vindt en het gebruik van fysieke macht afkeurt. En met de fysieke vaardigheden bieden we een middel aan dat, wanneer het eenmaal in handen is, ook gebruikt zal worden.

Hoe zorg je ervoor dat professionals in het heetst van de strijd technisch toegerust zijn om de veiligheid te waarborgen? Hoe doe je dat zonder dat je de fysieke technieken als oplossing ziet voor een problematische interactie? Hoe hou je de regie in gevaarlijke omstandigheden zonder de gezamenlijke onmacht te ontkennen? In deze paper diep ik dit vraagstuk uit en licht ik onze visie en standpunt toe. Ik richt me hierbij op trainers, managers, cultuurdragers en aandachtsfunctionarissen van de organisaties in alle sectoren die op het thema veiligheid nadenken over de uitgangspunten en visie bij het fysiek ingrijpen in de zorg.

Lees het hele artikel via deze link, het opent zich direct in pdf-formaat op je scherm.

terug naar vorige pagina
Fysieke technieken; de spierballen van de onmacht
Kijk hier voor ons trainingsaanbod