HIC-ontwikkeling in de GGZ; een hype of een echte verandering?

De HIC biedt een gezonde leef/verblijfsomgeving. Het doel is om de autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling. Tijdens de opname wordt een ernstige psychiatrische crisis behandeld en veiligheid geboden. De intensive care unit biedt extra veiligheid als er sprake is van ernstige risico’s, functiestoornissen en/of een hoge mate van verlies van zelfcontrole. De ambulante behandeling is steeds het uitgangspunt.

Een nieuwe werk- en behandelomgeving
In veel GGZ instellingen zijn er in 2015 en 2016 High Intensive Care (HIC) units gestart, ondersteund met een begeleidings- en opleidingstraject van Trifier. Alle trajecten zijn uniek; er zijn volledige nieuwbouwsituaties met een nieuw multidisciplinair team, een nieuw gebouw en vele varianten van verbouwing. Dit betekent ook het herdefiniëren van taken en rollen en functie binnen de keten.

De vooruitstrevende gedachte van de HIC norm, waar inmiddels hard gewerkt wordt aan een versie 2.0, is niet los te zien van die nieuwe IGZ normen en de Europese ontwikkeling van de Safewards methodiek. Het verbinden van deze ontwikkelingen is nodig om de versterkende elementen te bundelen in oplossingen voor passende GGZ-zorg anno 2016.   

Maken de mensen of de stenen het verschil ?
Voor ons, als opleider en ontwikkelaar, lijkt deze vraag snel te beantwoorden; we zijn gewend te denken vanuit competenties en de mensen die het verschil maken. Toch is het in de praktijk genuanceerder, blijkt uit onze ervaringen. Expliciete aandacht voor de behandelomgeving is een zeer belangrijke factor waardoor de cliënt zich beter kan voelen en medewerkers tot betere prestaties komen. In het bijzonder als er mogelijkheden zijn gecreëerd om individuele ‘’Stepped Care’’ zorg te bieden. Op deze manier worden er op dit moment best practices ontwikkeld die daadwerkelijk nog niet eerder vertoond waren. Het werken met zogenaamde ''zones'' binnen de HIC en IC, met hieraan gekoppelde activiteiten en veiligheidsniveaus is tot nog toe nog maar beperkt geïntroduceerd.

Elk traject is uniek
De context waarin een HIC wordt geplaatst, is voor elke GGZ instelling een andere. We kennen de HIC voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en dubbele diagnose, de forensische HIC (FHIC) en de HIC in de ouderenzorg als IC plek voor samenwerkende zorginstellingen en GGZ. Maar ook de HIC in de verslavingszorg, de HIC binnen de PUC en de HIC als entree tot de GGZ als opname-screeningsplek en intensieve kortdurende behandeling.

Of het nu de verbouwing betreft of de herdefiniëring van een rol; om tot succes te komen heb je betrokken en geïnspireerd mensen nodig die weten waar ze naar toe onderweg zijn. Zij kunnen op hun deskundigheidsniveau een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Om met grote groepen in gesprek te kunnen gaan, kiezen wij voor Large Scale Interventions. Deze vormen de basis van de aanpak bij het organiseren van duurzame veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden. Een Large Scale Interventions aanpak bestaat uit een traject met een mix van werken in kleine groepen en grote groepen, de zogenaamde Large Group Interventions (LGI.)

De Trifier methode
Afgelopen halfjaar hebben we met veel, op HIC werkende, teams de verkenning mogen doen. Aan de hand van Large Scale Interventions hebben gekozen voor World Café’s. Dit is een leuke en inspirerende wijze om tot visie-ontwikkeling, verdieping in het vakmanschap en samenwerking te komen.

In opvolging van deze organisatiebrede interventies gaan we aan de slag met korte interventies, gebruikmakend van inhoudsmodules waarin we per thema de verdieping met het team opzoeken en samen best practices ontwikkelen. Om het geheel te monitoren hebben we de flexibiliseringsscan ontwikkeld om duurzame ontwikkeling te kunnen meten. 

Wilt u meer weten over onze HIC trajecten? Lees meer op de themapagina herstelgericht werken op een HIC!

 

terug naar vorige pagina
HIC-ontwikkeling in de GGZ; een hype of een echte verandering?
Kijk hier voor ons trainingsaanbod