In de media - de Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer - Onderzoek Zorgbeveiligers in de ggz

Trifier, Frank van Gool, is ook geïnterviewd voor het onderzoek.
We worden er niet in geciteerd en ook ons bedrijf wordt niet bij naam genoemd. Wel hebben ze ons verhaal meegenomen als achtergrond.

Het artikel is tweeledig: het gaat deels over de inzet van zorgbeveiligers in de ggz, en deels over de belofte om niet meer te separeren.
Instellingen zouden hun psychiatrische patiënten niet meer gedwongen opsluiten en de isoleercel zou per 1 januari 2020 verleden tijd zijn. Maar sommige klinieken separeren juist vaker. En overal duikt de potige ‘zorgbeveiliger’ op.

Lees hier het hele onderzoek artikel

terug naar vorige pagina
In de media - de Groene Amsterdammer
Kijk hier voor ons trainingsaanbod