Omgaan met onbegrepen gedrag

De zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag moet verbeterd worden, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Mensen met dementie vertonen vaak onbegrepen gedrag. Als niet gezocht wordt naar de oorzaken kan dat risicovol zijn en bijvoorbeeld leiden tot vrijheidsbeperkende maatregelen.

Uit het toezicht van de inspectie blijkt dat de deskundigheid van de zorgverleners niet met het complexer worden van de zorg is meegegroeid. Bij veel instellingen blijft scholing steken op cursussen voor bijvoorbeeld agressie. Hierdoor ligt het accent bij de deskundigheidsbevordering teveel op symptoombestrijding, zonder dat gekeken wordt naar onderliggende oorzaken voor het gedrag van een cliënt.

Zoeken en kijken naar oorzaken van onbegrepen gedrag
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Het zijn vaak ouderen en ze kunnen niet altijd zelf meer aangeven wat ze nodig hebben. Ook kan het gedrag veranderen van deze mensen. Daardoor komt het regelmatig voor dat mensen met dementie door hun omgeving en zorgverleners niet worden begrepen. Dat wordt onbegrepen gedrag genoemd. Als zorgverleners oudere mensen met dementie niet begrijpen, leidt dat tot risico’s in de zorg voor de cliënten. Om deze groep mensen goed te kunnen verzorgen, leren zorgverleners anders te werken. Dat betekent dat ook de inspectie anders toezicht houdt en op een andere manier controleert.

Een aantal aanbevelingen uit het rapport IGZ:

  • Stel een integraal scholingsaanbod op en geef deskundige medewerkers een coachende rol.
  • Multidisciplinaire probleemstelling en samenwerking in het zoeken naar oorzaken van onbegrepen gedrag.
  • Tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat escalatie voorkomen kan worden.
  • Het betrekken van het netwerk van de client bij het zoeken naar oorzaken van gedrag.
  • De visie van de zorgorganisatie blijkt vaak te algemeen en is niet altijd goed doorvertaald naar de praktijk.

De acht kernelementen
Er zijn vervolgens acht kernelementen vastgesteld waaraan zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag moet voldoen. Trifier richt zich voornamelijk op drie van deze kernelementen, te weten:

Kernelement 1: Tijdig signaleren en interpreteren van onbegrepen gedrag zodat tijdig (op cliëntvriendelijke manier) ingegrepen kan worden voordat escalatie plaatsvindt.

Kernelement 3: Multidisciplinair werken in een team van specialisten.
Een verzorgende, arts en psycholoog bepalen samen de doelen van de zorg en bij welk gedrag wordt ingegrepen.

Kernelement 5: Psychosociale interventies toepassen, met zo min mogelijk gebruik van vrijheidsbeperkende middelen. Waar komt het gedrag vandaan? En welke interventies passen hier het beste bij?

Meer informatie
Lees meer over de werkwijze van Trifier op de themapagina omgaan met onbegrepen gedrag! Meer informatie over de 8 kernelementen vind je op de site van IGZ.


Annit Knevels, Trifier

 

terug naar vorige pagina
Omgaan met onbegrepen gedrag
Kijk hier voor ons trainingsaanbod