Invloed van alcohol, drugs en psychiatrie op de Spoedeisende Hulp

De professionals op een Spoedeisende Hulp (SEH) zijn gewend om onder hoge druk keuzes te maken, soms keuzes tussen leven en dood. Op basis van summiere gegevens van de MIST (meldingssysteem ambulance) bereiden zij zich kort voor op de ontvangst van de patiënt. Het afhandelen van een groot trauma sein gaat op een zeer georganiseerde manier; het is een geoliede multidisciplinaire machine die op basis van heldere beslispaden en protocollen werkt.

Onvoorspelbaar en agressief gedrag
Anders is het wanneer er alcohol- of drugs intoxicaties of psychiatrische patiënten worden opgevangen die onbeïnvloedbaar, onvoorspelbaar en/of agressief  gedrag vertonen. Uit oefeningen en casusbesprekingen wordt dan duidelijk dat elke professional op zijn eigen wijze oplossingen bedenkt om om te gaan met het soms erg indringende en lastige gedrag. Collega’s werken zich drie maal in de rondte om de somatische aspecten te behandelen en proberen zo min mogelijk last te krijgen van agressief en ontwrichtend gedrag.

Het belang van afspraken, regie en samenwerking
In het rapport ‘De Juiste Snaar’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Ferwerda, Hasselt, Ham, & Voorham, 2012) worden de effecten en het gedrag beschreven waar men mee te maken krijgt. Het valt op hoe weinig men hierbij terug kan vallen op beslispaden en protocollen, op de samenwerking met politie en het ambulance vervoer. In de voorbereiding, de behandeling en in randvoorwaarden zijn er verbeteringen te realiseren. Omdat het gedrag van de patiënt moeilijk of niet beïnvloedbaar kan zijn, is het van belang om ook hier als een geoliede machine te functioneren.

Enkele onderwerpen die in de voorbereiding belicht worden, zijn: Wie neemt de regie? Hoe wordt de politie ingezet? Wat is de rol van de beveiliging? Op welke kamer vang je mensen op? Zijn er voldoende vluchtwegen? Hoe ga je om met prikkels? Waar liggen grenzen en hoe hanteer je die? Welk medicamenteus beleid voer je?

Het gezamenlijk schrijven en oefenen met de protocollen en trainen op de verbale technieken biedt handvatten om in deze moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden verantwoord te kunnen werken. Daarnaast vormen de afspraken en protocollen een denkraam voor de evaluatie van ernstige of moeilijke incidenten.

Begeleiding en training
Trifier onderzoekt, adviseert en traint de SEH in het omgaan, signaleren en voorkomen van agressief en ontwrichtend gedrag. We richten ons daarbij tevens op de samenwerking tussen de verschillende disciplines die erbij betrokken zijn. Zodat zorgprofessionals de juiste handvatten hebben, uniform werken en zich veiliger voelen bij het uitvoeren van hun kerntaken.

Lees meer op de themapagina omgaan met agressie op de SEH!

Drs. Frank van Gool, Trifier

 

terug naar vorige pagina
Invloed van alcohol, drugs en psychiatrie op de Spoedeisende Hulp
Kijk hier voor ons trainingsaanbod