Teamontwikkeling in de ouderenzorg

Hoe buig je extra werkdruk en personeelstekort in de sector om naar een kans?
Hoe kom je als organisatie tot nieuwe inzichten en ideeën voor praktische, goedwerkende methodes en manieren van werken?
Welke behoeftes zijn er en wie kan daar het beste een, onderbouwde, mening over geven, zodat het bijdraagt aan constructieve feedback?

Zo ontstond het idee om een Inspiratiebijeenkomst te organiseren in samenwerking met onze relaties uit de ouderenzorg. Het thema: teamdynamiek en een daarmee samenhangend ontwikkeltraject.
       Voor de deelnemende relaties levert deelname op, dat ze met gelijkgestemden uit dezelfde branche om tafel zitten en de verschillende perspectieven van elkaar meekrijgen. Met inzichten die weer toepasbaar zijn in hun eigen organisatie. Ook onze kennis over teamdynamiek en de resultaten over het te ontwikkelen ontwikkeltraject delen we met hen, zodat men handvatten meekrijgt in wat er nodig is om teams te ontwikkelen.
       Ons als Trifier levert het kennis op die we weer kunnen inzetten in de verdere ontwikkeling van ons aanbod.

Wie waren aanwezig
Er zijn inmiddels twee Inspiratierondes geweest. Waar managers, bestuurders en staffunctionarissen van de volgende instellingen aan hebben deelgenomen: Zuiderhout, Thebe, Rivas Zorggroep, De Riethorst Stromenland, Vincent van Gogh, Van Neynselgroep, Ananz en Cardia.

De bijeenkomsten stonden in het kader van teamontwikkeling in het algemeen en van de methode Flexmonitor. De volgende drie vragen stonden centraal:

  • Wat speelt er in de teams?
  • Wat maakt de sector bijzonder?
  • Hoe wordt teamontwikkeling begeleid?

De deelnemers hebben hun kennis en mening op het gebied van teamontwikkeling met elkaar gedeeld. Zeker in relatie tot zelfsturing en de gevolgen ervan voor effectiviteit, ontwikkeltrajecten en teamcultuur. Meningen variëren van het niet geloven in zelfsturing, tot het vertrouwen in teams dat zij door het experimenteren met zelfsturing zelfstandig met het concept aan de slag kunnen. De deelnemers geven hierbij aan dat het zeer afhankelijk is van het team en dat de teams in hun organisaties sterk verschillen in mate van taakvolwassenheid, openheid en bereidwilligheid te veranderen. Deze teameigenschappen dragen volgens de theorie overigens bij aan de kans van slagen van zelfsturing.

Wat maakt de ouderenzorg bijzonder?
De organisaties waar de deelnemers voor werken verkeren bijna allemaal in een veranderproces. Zij veren mee met de vraagstukken die er op hun pad liggen: veranderingen in het bestuur, grote mate van doorstroom, tekorten in personeel en organisatiestructuren die wisselen.
Dit doet een groot beroep op de veerkracht van medewerkers. Wat verder karakteristiek is voor de medewerkers op de werkvloer in de sector is het opleidingsniveau (over het algemeen MBO), de zeer uiteenlopende leeftijden, weinig verloop en de door de deelnemers genoemde reactieve houding ten opzichte van verandering.

Om medewerkers te begeleiden in de veranderingen die ook veel van hun vragen, en om de gevolgen voor de cliënt op een goede manier voor ogen te houden, is leiderschap en teamontwikkeling nodig. Zeker nu de zorgvraag complexer wordt. Met de deelnemers is gesproken over wat nodig is om tot ontwikkeling te komen. Aangegeven werd dat, omdat teamontwikkeling vaak van hogerhand wordt aangeboden als een one-size-fits-all, er een gebrek aan aandacht is voor wat individuele teams nodig hebben. Daarbij bestaat de valkuil te ontwikkelen vanuit de gedachte problemen op moeten te lossen in plaats van het denken en doen vanuit een positiviteit.

Uitkomst van de inspiratierondes, reacties klanten
De bijeenkomsten hebben een aantal bevindingen bevestigd:

  • Het hebben van een doel dat aanspreekt
  • Werk, denk en doe, vanuit een positieve insteek
  • Gebrek aan tastbaarheid van het begrip ‘flexibiliteit’

De deelnemers gaven aan dat de bijeenkomst hen nieuwe energie en inspiratie heeft gegeven. Het samenzijn, waarbij ideeën vanuit verschillende organisaties gedeeld werden, heeft geleid tot inzichten in hoe het (wel) kan. En mogelijkheden om in de eigen organisaties te gaan uitproberen. Deze kruisbestuiving was voor zowel de deelnemers als ons van grote meerwaarde.

Ook heeft de bijeenkomst gezorgd voor bevestiging van het beleid en de richting die de deelnemers zijn ingegaan. Zijn de ideeën toekomstbestendig. Klinkt het beleid logisch voor de anderen en komt de visie overeen met wat de rest aan tafel denkt. Unaniem zegt iedereen aan tafel dat dit soort kruisbestuivingsbijeenkomsten een zeldzaamheid zijn en absoluut toegevoegde waarde hebben om als peilmoment te dienen. Een leerzaam en inspirerend moment waarop beleidsmakers elkaar vragen kunnen stellen in een vorm van intervisie.

Daarnaast delen alle deelnemers de zorg die ze ervaren door de krappe arbeidsmarkt en die inmiddels leidt tot ernstige onderbezetting. Dit lijkt een erg belangrijke, moeilijk te beïnvloeden factor te zijn die ingrijpt in de basis en voor onzekerheid, tekorten en verkramping zorgt, en daardoor veel ontwikkelingen tegenwerkt of frustreert.

Ook een keer deelnemen aan zo’n Inspiratiebijeenkomst?
De twee edities zijn een succes gebleken, er wordt voorzien in een behoefte. We hebben daarom besloten om in 2019 weer twee inspiratiebijeenkomsten te organiseren. Eén voor de VG branche en één voor Speciaal Onderwijs.
Heb je interesse om deel te nemen? Mail dan naar Lotte Haartsen via info@trifier.nl

terug naar vorige pagina
Teamontwikkeling in de ouderenzorg
Kijk hier voor ons trainingsaanbod