Omgaan met agressie in de zorg

Hoe gaat u om met agressie in de zorg?

Steeds meer zorginstellingen krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag.  Vaak weten zorgverleners niet hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan of wordt er te laat actie ondernomen. Het voorkomen van agressie in de zorg is niet altijd mogelijk, wel kan er aangeleerd worden hoe men tijdig en gepast kan reageren op oplopende spanningen. Bij Trifier hebben we hiervoor speciale werkwijze ontwikkeld die handvatten bieden waarmee u dergelijke situaties vroegtijdig kunt signaleren en ook weet hoe u kunt omgaan met agressie in de zorg.

Hoe Trifier u kan helpen in het omgaan met agressie in de zorg

Als advies en trainingsbureau voor zorg en welzijn ondersteunen wij uw organisatie door middel van training, advies en onderzoek. Onze trainingen zijn hierbij gebaseerd op in de praktijk bewezen methoden. Met behulp van de trainingen bieden wij de zorgprofessionals verschillende inzichten, kennis en tools aan waarmee zij in staat worden gesteld om de meest optimale zorg te verlenen. Wij zijn met name actief in Nederland en België, voor zowel grote als kleinere instellingen. De trainingen worden vaak op de locatie van de betreffende zorginstelling gegeven.

De inhoud van de ‘training omgaan met agressie in de zorg’

Met de trainingen van Trifier ontwikkelen de zorgverleners nieuwe vaardigheden waarmee ze de-escalerend kunnen optreden. De methoden die hier aan te pas komen zijn:

  • het crisisontwikkelingsmodel;
  • onderhandelen met de cliënt: voor, tijdens en na incidenten;
  • conflict- en agressiesignalering;
  • verbale ombuigingstechnieken (psychisch judoën);
  • houdingscommunicatie bij conflicten en agressie;
  • SAPREA-model: Signaleren, Analyseren, Plannen, Reageren, Evalueren en Afwikkelen;
  • wettelijke kaders van handelen;
  • separeerbegeleiding en het bieden van alternatieven;
  • angstreductie bij agressie voor medewerker en cliënt;
  • handelingsalternatieven bij dwang- en drangsituaties.

Hulp nodig bij het omgaan met agressie in de zorg?

Als zorgprofessional is het van groot belang om te weten hoe u kunt omgaan met agressie in de zorg. Trifier kan u hier bij helpen. Twijfelt u over de trainingen of heeft u nog specifieke vragen? Wij nemen graag alle mogelijkheden met u door. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn in Nederland telefonisch bereikbaar op +31(0) 161 231118 en in België via +32 3369 9063.

Contact opnemen