Contactformulier
Verpleegzorg en Thuiszorg

Omgaan met onbegrepen gedrag

Trifier draagt bij aan: · Herkennen van en omgaan met onbegrepen gedrag · Terugdringen van vrijheidsbeperkende middelen · Veiligheidsgevoel · Kwaliteit van zorg

Complexere zorg in verpleeghuizen en thuiszorg

In de verpleeg- en thuiszorg wordt de zorgvraag steeds complexer en de zorgzwaarte neemt toe. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en revalidatietrajecten worden korter. Met deze ontwikkelingen groeit het aantal cliënten met psychische ziektebeelden. Waar komt het gedrag vandaan? En hoe kun je hier op een veilige en zo cliëntvriendelijk mogelijke manier mee omgaan? Al onze trajecten sluiten aan op de voorwaarden binnen het programma Waardigheid en Trots en de uitgangspunten van de nieuwe wet Zorg en Dwang.

Interpreteren van en omgaan met onbegrepen gedrag

Volgens de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) moet de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag verbeterd worden. Als niet gezocht wordt naar de oorzaken kan dat risicovol zijn en bijvoorbeeld leiden tot vrijheidsbeperkende maatregelen. Er zijn acht kernelementen vastgesteld waar zorginstellingen aan moeten werken. Trifier adviseert en begeleidt bij:

  • Het tijdig signaleren en interpreteren van onbegrepen gedrag
  • Het toepassen van psychosociale interventies, met zo min mogelijk gebruik van vrijheidsbeperkende middelen
  • Multidisciplinair (samen)werken
  • Crëeren en borgen van een uniforme werkwijze
  • Beleidsevaluatie

Training omgaan met ongebrepen gedrag

Zorgprofessionals leren lastig gedrag vroegtijdig te herkennen en interpreteren. Middels succesvolle, in de praktijk beproefde methoden biedt Trifier concrete handvatten bij het ontwikkelen van handelingsalternatieven in het omgaan met onbegrepen gedrag, op een cliënt/patiëntvriendelijke manier. Hierdoor versterken zorgmedewerkers hun handelingsbekwaamheid, het veiligheidsgevoel én zelfvertrouwen van zowel zichzelf als cliënten.

Lees meer over de training en begeleiding die Trifier hierbij biedt!

Training omgaan met ongebrepen gedrag

Bekijk ons trainingsaanbod!

Ontwikkeling van zorgprofessionals, teams en organisatie

Relevant
Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen

Waarin wil jij je ontwikkelen?
Lees meer
Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Samenwerken in een intensieve zorgomgeving
Lees meer
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Veiligheidsvraagstukken in een zorginstelling
Lees meer
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia

“We zien dat onze EVV-ers, nog meer dan voorheen, uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt”

Van Neynsel