Organisatie ontwikkeling

Veilige zorg is goede zorg

Bij een optimaal agressiebeleid zal het aantal incidenten met 50% afnemen. Dit is de inschatting op basis van diverse onderzoeken naar veiligheid in de zorg. Maar investeren in agressiepreventie levert niet alleen geld op. Het heeft op andere, wellicht nog wel belangrijkere, factoren binnen de organisatie grote invloed, zoals:

 • Het veiligheidsgevoel van cliënten/patiënten én zorgmedewerkers
 • Het aantal separaties en fysiek ingrijpen
 • Kwaliteit van zorg
 • Ziekteverzuim
 • Saamhorigheid, plezier en trots binnen de organisatie

Veiligheidsvraagstukken op organisatieniveau

Bij het creëren van een optimale veilige en vrije werk- en behandelomgeving spelen niet alleen kennis, houding en vaardigheden een rol. Er komen bijna altijd ook vraagstukken over beleid en wetgeving, teamprocessen en interne en externe samenwerking aan de orde. Hoe houden we blijvend aandacht voor het thema veiligheid? Hoe blijven we anticiperen op de veranderende (werk)omgeving? En op welke manier begeleiden, coachen en sturen we onze medewerkers hierbij?

Het plan van aanpak en de uitvoering zetten we altijd in co-creatie met uw organisatie op. We kijken samen naar de factoren die bij uw vraag een rol spelen. Zowel op individueel, team- als beleidsniveau. Daarbij zetten we bij de situatie passende interventies in als training, coaching on the job, kennissessies, worldcafé, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, assessments, observatie en onderzoek.

Een greep uit de actuele thema's...

Samen met de organisatie kijken en (onder)zoeken we naar de factoren die een rol spelen bij uw vraag.
Een aantal praktijkvoorbeelden:

 • Het vertalen van veiligheidsbeleid naar uitvoering
 • Begeleiden van zelfsturende teams
 • Multidisciplinaire en ketensamenwerking
 • Omgaan met veranderende wetgeving (zoals Bopz)
 • Beleidsevaluatie

 • Ondersteuning bij het opzetten van een effectief agressiebeleid
 • De rol van aandachtsfunctionarissen
 • Train de trainer programma’s voor borging van kennis en kunde
 • Ondersteuning bij het opzetten van een interne opleidingsacademie

In het kader van organisatieontwikkeling voert Trifier ook onderzoek uit. Kijk hier voor meer informatie!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”

Victas (Jellinek)