Over ons

Trifier; wie zijn we, wat doen we

Trifier is hét opleidings- en expertisecentrum voor professionals, op gebied van complexe communicatie en de-escaleren van spanningsvolle situaties en agressie.

Het is ons talent en onze missie om elke professional die werkt met mensen trots te laten zijn op zijn/haar werk. Morgen nog sterker dan vandaag!
We geven praktische handvatten om gedrag van mensen te analyseren en doelbewust middelen en vaardigheden in te zetten om dit gedrag te beinvloeden, met blijvende impact.  Van praktische trainingen voor professionals en teams tot advisering en onderzoek op strategisch niveau en veiligheidsbeleid.

Omdat....jij je als professional op het werk veilig wil voelen. En na het werk trots wil thuiskomen. Wetende dat je hebt bijgedragen aan het bieden van goede en veilige zorg voor de cliënt.

Hoe meer professionals dit kunnen. Hoe veiliger de werk- en leefomgeving. Hoe meer verbondenheid.

Bij een veilige en vrije werk- en leeromgeving zijn vroegsignalering en op de juiste manier de-escaleren essentieel. We bieden concrete handvatten, begeleiding en cliënt/patiëntvriendelijke methodieken bij het voorkomen van en omgaan met onveilige situaties en escalerend gedrag. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend of onbegrepen gedrag, conflictsituaties of agressie. Onze trainingen en ontwikkeltrajecten richten zich op bewustwording rondom de eigen houdingscommunicatie, het (h)erkennen van (soorten) agressie, multidisciplinaire samenwerking in het team en de keten en beleidsontwikkeling op agressie- en conflicthantering. Een respectvolle verbinding tussen cliënt, professional en organisatie is ons uitgangspunt. Het resultaat: Vol trots en met impact aan het werk.

Trifier draagt bij aan:

  • Preventie van agressie en grensoverschrijdend gedrag (vroegsignalering, risicotaxatie, veilig werk- en leerklimaat & meldcultuur, leren van incidenten) 
  • De-escalerend werken 
  • Reductie van dwang en drang (wet- en regelgeving, veilig fysiek begeleiden, separeer afbouwen)
  • Herstelgerichte zorg – HIC ontwikkeling
  • Advies en begeleiding borgingsprocessen

Praktijkervaring

Onze expertise bestaat uit de unieke combinatie van praktijkervaring in de zorg, wetenschappelijke kennis, eigen onderzoeksmethoden en didactisch onderbouwde leermethoden. Onze trainers, adviseurs en acteurs komen zelf uit de zorgpraktijk en kennen het zorgveld daardoor als geen ander. We werken met eigen ontwikkelde, wetenschappelijke en in de praktijk bewezen leer- en ontwikkelmodellen. De basis van onze werkwijze is de Human Right Approach, waarbij de veiligheid en rechten van zowel cliënten als professionals centraal staan.

Samenwerking en kennisdeling

Door de combinatie van ervaring en kennis uit de praktijk, onderzoek en samenwerking met diverse kennispartners en zorginstellingen in binnen- en buitenland, zorgen we voor altijd up-to-date ontwikkeltrajecten die aansluiten bij actuele thema’s en wetgevingen.

We werken in Nederland en België voor grote en kleine instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg, algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorg en speciaal onderwijs.
Daarnaast participeren en adviseren we nationaal en internationaal in diverse zorg- en overheidsgerelateerde netwerken. Ook werken we samen met onder andere Radboud Universiteit, Tilburg University (Tranzo), Erasmus Universiteit en De Haagse Hogeschool.

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”

Victas (Jellinek)
Interesse in onze diensten? Bekijk ons trainingsaanbod!
Laatste nieuws

HIC-ontwikkeling in de GGZ; een hype of een echte verandering?

Invloed van alcohol, drugs en psychiatrie op de Spoedeisende Hulp

Meebewegen: intelligentste aanpak voor de-escalatie

Omgaan met onbegrepen gedrag