GGZ

GGz Breburg

“Wij zochten een oplossing, een manier van samenwerken om processen helder te krijgen. Flexmonitor bleek het antwoord”

GGz Breburg, Geert Sleutjens, Senior agogisch medewerker HIC Tilburg: “Onze teams zijn werkzaam binnen een dynamische omgeving waarin er veel van het team en de individuele medewerker gevraagd wordt. Er is een wens om als team de regie te kunnen (blijven) voeren over het eigen functioneren en hierin besluiten te kunnen doorvoeren of interventies te plegen zonder daarvoor te veel afhankelijk te zijn van externe factoren zoals het management.

Wij zochten een oplossing, een manier van samenwerken om processen helder te krijgen. Hiermee bedoel ik de processen binnen het team die voor teamleden wel voelbaar zijn (de zogenaamde thema's die 'in de wandelgangen' voorbij komen) maar die niet direct inzichtelijk te verkrijgen zijn. Bovendien wilden we interventies helder krijgen; wat te doen wanneer het team in een hogere fase op een van de segmenten van de Flexmonitor komt. Dat we voor interventies één lijn uitzetten die voor iedereen verklaarbaar en te volgen is. En waar wij ons allemaal ook voor inzetten. Die methode hebben we gevonden in de Flexmonitor.

Het grootste inzicht dat het ons heeft gegeven is dat we (telkens) zien gebeuren dat wanneer het minder goed gaat, we dit kunnen benoemen en de juiste interventies te kunnen doen die ook werkzaam zijn om de ontstane situatie samen, naar ieders tevredenheid op te lossen.

We merken ook een verandering in de onderlinge samenwerking. De processen die binnen het team spelen worden meer en opener benoemd. Echt meer onderwerp van gesprek. Er wordt door meer mensen, vaker naar de lange termijn met een helikopterview gekeken in plaats van alleen naar de korte termijn. Ook lukt het beter om het team te karakteriseren. Men weet duidelijker wat wel en niet helpt binnen dit specifieke team om bepaalde ontstane situaties aan te pakken. Kort gezegd: we leren ons eigen team beter kennen.

De methode helpt ons om te zorgen voor een open, flexibel en veerkrachtig team. Openheid wordt bevorderd doordat de processen binnen het team inzichtelijker worden, het worden meer thema's van gesprek. De veerkracht wordt bevorderd doordat we hebben gemerkt dat bepaalde interventies werken. Voor ons succeservaringen, die ons helpen om veerkrachtig te blijven wanneer we te maken krijgen met een nieuwe (probleem-)situatie. Dit bevordert ook de flexibiliteit van de individuele medewerker en van het hele team.

De Flexmonitor heeft bijgedragen aan meer bewustwording van interne processen van het team. Dat is allemaal pure winst en verbetering. Het is zeker een aanbeveling voor andere zorgorganisaties om te werken met de Flexmonitor. Trifier is voor ons van toegevoegde waarde in de rol van coach. Die van de onbevooroordeelde blik van buitenaf. Die zorgt voor enthousiasme en de lijnen uitzet voor het opzetten van de Flexmonitor. Dit heeft ons heel goed geholpen tijdens het proces dat we hebben doorgemaakt.”

terug naar vorige pagina
GGz Breburg
Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op