Icoba (B)

“De modellen waarmee gewerkt wordt, geven deelnemers concrete handvatten en actiepunten om in de praktijk mee aan de slag te gaan”

Icoba
Katrijn Ossaer, Projectverantwoordelijke

"In het kader van de Icoba campagne Agressie? Speel erop in! heeft Trifier voor het ‘deelthema Reageren’, opleidingen in het open aanbod georganiseerd. Onderdeel hiervan was de tweedaagse vorming ‘De-escaleren & Veilig fysiek begeleiden’. Deze vorming werd gegeven voor medewerkers van de Vlaamse opvoedingssector en gezondheidssector. De training ‘De-escaleren en Veilig fysiek begeleiden’ biedt een innovatieve verdieping op PTV en MARS technieken."

Icoba's vraag
"Door een combinatie van methodisch werken met incidenten, vroegsignalering, communicatie en veranderingstheorie worden professionals toegerust om met complexe situaties om te gaan; escalaties en incidenten te vertragen en vaak te voorkomen.
Tijdens de vorming focussen we op verschillende gebieden waar de communicatie complex te noemen is; tijdens het huisbezoek of in de voorziening. Trifier werkt volgens de inzichten van geweldloze communicatie. Er wordt in de vorming veel aandacht besteed aan de eigen houdingscommunicatie. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatroon bij conflicten en agressie.” 

Deze onderdelen kwamen aan bod:

  • Conflict- en agressiesignalering
  • Houdingscommunicatie bij conflicten en agressie
  • Verbale ombuigingstechnieken (psychisch judoën)
  • Het SAPREA – en Crisisontwikkelingsmodel
  • De-escalatietechnieken
  • Angstreductie bij agressie voor medewerker en cliënt
  • Alternatieven
  • Evaluatiemethodieken na incidenten
     

Resultaat
"De vorming van Trifier is praktisch en ervaringsgericht, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. De modellen waarmee gewerkt wordt, geven deelnemers concrete handvatten en actiepunten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deelnemers leren gedrag te analyseren, fases van spanningsopbouw te herkennen en regie terug te geven aan de cliënt. Door eigen inbreng van casussen en oefening met acteurs, is de vorming levendig en leerzaam."

terug naar vorige pagina
Icoba (B)
Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op