Wat zeggen onze klanten?

Trifier werkt landelijk voor grote en kleine(re) instellingen in de gezondheidszorg, welzijnssector en speciaal onderwijs.

  • geestelijke gezondheidszorg
  • verstandelijk gehandicaptenzorg
  • algemene ziekenhuizen
  • verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • jeugdzorg
  • speciaal onderwijs

Benieuwd naar de klantervaringen en wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk hieronder de referenties!

“Bewustzijn van je eigen handelen wordt zichtbaar, en wat dat doet met het gedrag van de cliënt”

Attent Zorg en Behandeling (Ouderenzorg)

“Medewerkers voelen zich veiliger, kunnen beter omgaan met spanningsvolle situaties. En dit resulteert in minder agressiemeldingen”

UMC Utrecht (AGZ)

“Er is een aanspreekcultuur ontstaan, elkaar onderling bevragen. En de Trifier methodiek is onderwerp tijdens overleggen”

Maasziekenhuis Pantein (AGZ)

“Er was behoefte aan andere aanpak om met agressie om te gaan. Eén die in lijn is met waar we als GGzE voor staan. Trifier sluit daar met hun visie en methodiek naadloos op aan.”

GGzE (GGz)

"Helemaal geen training is geen optie, vandaar de keuze om nieuwe basistrainingen en óók de leergang Train-de-Trainer online te volgen"

Pro Persona (GGZ)

“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”

Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen (Speciaal Onderwijs)

CZ Zorgverzekeraar neemt deel aan live online Opleiding Medische Kennis en Terminologie

CZ (Zorgverzekering)

“Meer grip op moeilijke situaties, bekwaamheid en vertrouwen. En beduidend minder escalaties”

Antoon van Dijkschool (Speciaal Onderwijs)

“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”

Pro Persona - Pompestichting (GGZ)

“Er wordt echt iets met de trainingen gedaan, de deelnemers brengen het geleerde naar hun werkplek en passen het toe. Ze zien dat het verschil maakt”

Emergis (GGZ)

"Het Expertprogramma heeft mij geleerd hoe ik mijn boodschap meer inspirerend maak. En hoe met weerstand om te gaan"

Albert Schweitzer ziekenhuis (AGZ)

"Door deelname aan het Expertprogramma heb ik veel inzichten gekregen"

Emergis (GGZ)

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"

GGz Breburg (GGz)

“We merken dat de medewerkers zichzelf beter toegerust voelen”

Nidos (Jeugdzorg)

“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”

De Riethorst Stromenland (VVT)

“Trifier’s manier van trainen zorgt voor bewustwording bij onze medewerkers. Daardoor kunnen ze situaties ombuigen. En duidelijke grenzen stellen.”

CZ (zorgkantoor)

“Het belangrijkste inzicht is meer aandacht en focus op signaleren plus preventie. Meer proactief te reageren.”

Humanitas DMH (VGZ)

“Ik heb de workshops van het Expertprogramma goed kunnen vertalen naar mijn eigen bewustwording van rol als trainer”

Onderwijsgroep Punt Speciaal (Speciaal Onderwijs)

“Door een langer traject te lopen met Trifier, kunnen we telkens nieuwe dingen bijleren en omzetten naar de praktijk”

Intesa (Belgie)

“We zijn ons meer bewust van wat er al goed gaat. En medewerkers zijn zelfbewuster geworden. Ze zien wat ze anders kunnen doen”

Proteion (Ouderenzorg)

“De samenwerking van docenten onderling is verbeterd. Elkaar bevragen en feedback geven is gemakkelijker geworden”

Tarcisiusschool Nijmegen (Speciaal Onderwijs)

“We zien dat de waardering omhoog gaat”

Yulius (GGZ)

“Echt een aanrader om je als team, door de Flexmonitor, te laten ondersteunen in zo’n belangrijk ontwikkelproces.”

GGz Centraal (GGZ)

“Veilig voelen is een werkwoord. Je moet er zelf iets voor doen”

Stichting De Waalboog (Ouderenzorg)

“Het inzicht dat wij zelf ook een rol spelen in het ontstaan van agressie en dus ook een rol hebben in het voorkomen van agressie”

Zorggroep Elde (Ouderenzorg)

“Wij zochten een oplossing, een manier van samenwerken om processen helder te krijgen. Flexmonitor bleek het antwoord”

GGz Breburg (GGZ)

“Trifier is een fijne gesprekspartner met toegevoegde waarde. Ze bieden alternatieven, stellen goede vragen en sluiten aan bij doel dat wij voor ogen hebben”

Rivas

“De modellen waarmee gewerkt wordt, geven deelnemers concrete handvatten en actiepunten om in de praktijk mee aan de slag te gaan”

Icoba (B)

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn (VGZ)

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia (VVT)

“Workshop Veilig op Huisbezoek: met de aangereikte methoden en instrumenten van Trifier merken we dat het team meer grip heeft en zich zekerder voelt.”

Familiehulp Turnhout (B)

“Na de intensieve begeleiding van Trifier is er een meer open communicatie ontstaan. Het team is alerter op signalen en is beter geworden in het stellen van grenzen”

Borgerstein, St.Katelijne-Waver (B)

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”

Parnassia (GGZ)

“De begeleiding van Trifier op onze SEH sluit direct aan op de dagelijkse praktijk”

Bernhoven Ziekenhuis (AGZ)

“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”

Albert Schweitzer Ziekenhuis (AGZ)

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”

Victas (Jellinek) (Verslavingszorg)

“We zien dat onze EVV-ers, nog meer dan voorheen, uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt”

Van Neynsel (VVT)

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis (AGZ)
Enkele van onze klanten
partner
partner
partner
partner
Interesse in onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op