Training omgaan met agressie

Training omgaan met agressie

Het aantal incidenten met agressie in de zorg neemt toe. Weet u hoe u en uw team hiermee om moeten gaan? Trifier biedt u concrete handvatten en aanpakken middels onze training omgaan met agressie.

Hoe gaat u om met agressie?

Het aantal agressie-incidenten in de zorg neemt toe. Kijk maar naar de media aandacht en campagnes rondom hulpverleners en de agressieve situaties waarmee zij regelmatig geconfronteerd worden. Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties in de zorg.  

Wanneer is er sprake van een agressieve situatie? Op welk moment grijp je in en wanneer is er sprake van vrijheidsbeperkende maatregelen? Middels succesvolle, in de praktijk beproefde methoden biedt Trifier concrete handvatten bij het omgaan met agressie, specifiek in de zorg. Dit wordt allemaal in onze training omgaan met agressie in zowel de theorie als de praktijk gebracht.

Hoe gaat u om met agressie?

Wat kun je tijdens de training verwachten?

Tijdens de training omgaan met agressie richten wij ons op de volgende punten:

  • Concrete handvatten bij preventie en de-escalerend werken;
  • Onze ervaringen worden direct in de praktijk gebracht;
  • Het ontwikkelen van cliënt/patiëntvriendelijke handelingsalternatieven (volgens de wet Bopz);
  • Samenwerking en communicatie voor, tijdens en na agressieve situaties;
  • Effectief veiligheidsbeleid op individueel, team- en organisatieniveau;
  • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties;
  • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel van personeel en betrokkenen.

Training omgaan met agressie

Ben voorbereid en laat een agressieve situatie niet escaleren. Wij trainen u en uw personeel om effectief en veilig om te gaan in agressieve situaties. Wij bespreken graag de mogelijkheden samen met u voor het trainen van uw personeel in de omgang met agressie in de zorg. Neem contact met ons op of download onze brochure door bovenstaand formulier in te vullen.

Brochure: Training omgaan met agressie
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”

Albert Schweitzer Ziekenhuis

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”

Victas (Jellinek)