Trainingen & opleidingen

Het Fysieke Trainers Netwerk

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg en welzijn sector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorziet het Fysieke Trainers Netwerk van Trifier.

 

Contact Terug naar overzicht Het Fysieke Trainers Netwerk

Tijdens de bijeenkomsten van het Fysieke Trainers Netwerk leren interne trainers dat de manier waarop ze voor de groep staan, hoe ze zich bewegen en uiten en hoe ze de deelnemers benaderen en aanspreken, van invloed is op de stemming, sfeer en aandacht in de groep. Het gaat over bewustwording van de rol als trainer. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest actuele fysieke technieken. Daarbij gaat er ook aandacht naar specifieke technieken behorende bij diverse doelgroepen.

Het Netwerk is bedoeld voor trainers-professionals die getraind zijn volgens de Trifier-methode van het omgaan met emotie en agressie. Onze aanpak gaat uit van een humane mensvisie en daarbij zijn de-escaleren en de regie hebben kernbegrippen.

Leden van het Fysieke Trainers Netwerk krijgen de gelegenheid om meerdere keren per jaar in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. En de Trifier methodiek vast te houden. Met een lidmaatschap voor interne trainers verzekeren zorginstellingen zich van een blijvende focus op het thema ‘veiligheid’ binnen de organisatie.

 

Met het lidmaatschap van het Fysieke Trainers Netwerk voor fysieke trainers blijven organisaties grip houden op een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. Interne trainers blijven ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. De ervaring leert dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

 

Lid worden van het Fysieke Trainers Netwerk? Neem voor meer informatie contact met ons op via 0161 211138. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn