Trainingen & opleidingen

Het Trainers Netwerk

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg en welzijn sector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorziet het Trainers Netwerk van Trifier.

 

Interesse in een lidmaatschap van het Trainers Netwerk? Mail naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

Contact Terug naar overzicht Het Trainers Netwerk

Tijdens de bijeenkomsten* van het Trainers Netwerk leren interne trainers dat de manier waarop ze voor de groep staan, hoe ze zich bewegen en uiten en hoe ze de deelnemers benaderen en aanspreken, van invloed is op de stemming, sfeer en aandacht in de groep. Het gaat over bewustwording van de rol als trainer. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest actuele fysieke vaardigheden. Met ook aandacht voor specifieke vaardigheden behorende bij diverse doelgroepen.

Tijdens elke bijeenkomst wisselen intervisie en fysieke vaardigheden elkaar af. Wat zoal aan bod komt:

  • Hoe ga ik om met weerstand in een groep?
  • Welke werkvormen gebruik je bij de verschillende Trifier modellen?
  • Hoe zorg ik dat ik als interne trainer het thema actueel houd binnen de organisatie waar ik werk?
  • Hoe profileer ik me als trainer?

Het oefenen van de (fysieke) vaardigheden met elkaar aan de hand van ingebrachte casuïstiek blijft een terugkerend onderdeel van elke bijeenkomst.

Er zijn bijeenkomsten voor de sector Onderwijs & Jeugd.*
En er zijn bijeenkomsten voor de overige zorg sectoren.*

Interesse in een lidmaatschap van het Trainers Netwerk? Mail naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

 

* We organiseren er vijf per jaar. Op diverse, goed bereikbare, locaties in het land. In regio Zuid en Midden-Nederland.

Het Trainers Netwerk is bedoeld voor trainers-professionals die getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Onze aanpak gaat uit van een humane visie en daarbij zijn de-escaleren en de regie hebben kernbegrippen.

Leden van het Trainers Netwerk krijgen de gelegenheid om meerdere keren per jaar* in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. En de Trifier methodiek vast te houden. Met een lidmaatschap voor interne trainers verzekeren zorginstellingen zich van een blijvende focus op het thema ‘sociale veiligheid’ binnen de organisatie.

Interesse in een lidmaatschap van het Trainers Netwerk? Mail naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

 

* We organiseren er vijf per jaar. Op diverse, goed bereikbare, locaties in het land. In regio Zuid en Midden-Nederland.

Met het lidmaatschap van het Trainers Netwerk voor (fysieke) interne trainers blijven organisaties grip houden op een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. Interne trainers blijven ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit zijn waardevolle elementen voor een verbeterd cliëntcontact en vertrouwenwekkende communicatie onderling. De ervaring leert dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

Interesse in een lidmaatschap van het Trainers Netwerk? Mail naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

 

Interesse in een lidmaatschap van het Trainers Netwerk? Mail naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

Of bel ons op telefoonnummer 0161 211138.

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn