Trainingen & opleidingen
Medicatieveiligheid

Het verantwoord uitzetten, uitdelen en toedienen van medicijnen is essentieel voor een goede en veilige zorgomgeving. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben daarin een cruciale rol. Training is een relatief eenvoudig middel om ernstige gevolgen van medicatiefouten te voorkomen. Naast het veiliger maken van de zorg, zien we dat een training ook het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers bevordert. Een belangrijke factor bij het vergroten van de cliëntveiligheid.

Contact Terug naar overzicht Medicatieveiligheid

De training bevordert kennis en inzicht rondom het totale medicatieproces; van het voorschrijven tot en met het toedienen en het bewaren ervan. Deelnemers worden zich bewust van hun rol en hun verantwoordelijkheid in medicatieveiligheid en werken mee aan het voorkomen van risico’s in het medicatieproces in de zorgketen.

De leergang Medicatieveiligheid bestaat uit een basisdeel en een verdiepingsdeel. Kijk in onze brochure voor de onderwerpen die in beide onderdelen aan bod komen!

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle soorten zorgsectoren, die het uitdelen en toedienen van medicijnen in hun takenpakket hebben.

In eerder afgeronde trajecten zien we dat deelnemers na de training:

  • hun kennis en inzicht vergroot hebben in het toedienen van medicatie en zich bewuster zijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheid en die van andere betrokkenen;
  • meer inzicht hebben in het voorkomen van medicatiefouten;
  • kennis hebben genomen van de ‘Veilige principes in de medicatieketen’, veldnorm voor medicatieveiligheid;
  • inzicht hebben verkregen in benodigde verbeterpunten bij zichzelf en de organisatie ter verbetering van de medicatieveiligheid.

 

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia