Trainingen & opleidingen

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de training ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ leren zorgprofessionals passende cliëntbegeleiding te bieden in complexe en urgente situaties. De methodiek van begeleiding die wordt aangeboden, is erop gericht verbale en non-verbale uitingen van grensoverschrijdend gedrag en agressie te herkennen en hier de-escalerend op te interveniëren. Dit resulteert in een veilig leef- en werkklimaat.

 

Contact Terug naar overzicht Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De training focust zich op de volgende aspecten: bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattingsvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • het crisisontwikkelingsmodel;
  • onderhandelen met de cliënt: voor, tijdens en na incidenten;
  • conflict- en agressiesignalering;
  • verbale ombuigingstechnieken (psychisch judoën);
  • houdingscommunicatie bij conflicten en agressie;
  • SAPREA-model: Signaleren, Analyseren, Plannen, Reageren, Evalueren en Afwikkelen;
  • wettelijke kaders van handelen;
  • separeerbegeleiding en het bieden van alternatieven;
  • angstreductie bij agressie voor medewerker en cliënt;
  • handelingsalternatieven bij dwang- en drangsitua

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle soorten zorgsectoren, die zich willen ontwikkelen in het signaleren van spanningsopbouw, het voorkomen van en het omgaan met escalerend gedrag.

Zorgprofessionals krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw bij cliënten en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor zichzelf, de cliënt(en) en zorgverleners te beperken.

 

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia