Trainingen & opleidingen

Train-de-Trainer, van professional naar trainer

Om het thema veilige zorg in uw organisatie actief te houden en te borgen, is continue aandacht en ontwikkeling belangrijk. Interne trainers kunnen hierbij een sleutelrol spelen. De Train-de-Trainers programma’s van Trifier bieden uw interne trainers de juiste kennis en vaardigheden bij het op de juiste manier begeleiden en trainen van uw medewerkers als het gaat om bejegening, agressiepreventie en het gebruik van zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies.

Contact Terug naar overzicht Train-de-Trainer, van professional naar trainer

Programma leergang Train-de-Trainer (3 tot 5 dagen)

De drie- tot vijfdaagse leergang Train-de-Trainer is opgebouwd uit verschillende modules, verzorgd door meerdere experts in hun vakgebied. De leergang wordt op maat afgestemd op de trainingsgroep en de leerdoelen, maar bevat altijd een aantal basismodules gericht op inhoudelijke kennis en kunde, analytische vaardigheden en didactische vaardigheden. Wanneer er geen fysieke vaardigheden nodig zijn, kan het programma worden ingekort tot drie dagen.

De basismodules die aan bod komen tijdens deze 3- of 5-daagse leergang zijn:

  • Ontwerpen en opzetten van een training
  • Kennismaken en aansluiten
  • Werken met verschillende werkvormen
  • Groepsdynamica en geweldloze communicatie
  • Werken met en inzet van acteurs
  • Fysieke escalatiebeheersing
  • Fysieke preventie en weerbaarheid

De leergangen ‘Train-de-trainer’ van Trifier zijn bedoeld voor medewerkers die als trainer en cultuurwachter binnen hun organisatie actief zijn of willen worden. Voorafgaand aan een Train-de-Trainer programma dienen deelnemers de tweedaagse basistraining van Trifier te hebben gevolgd, waarin zij kennis hebben gemaakt met de-escalerend werken, de modellen van Trifier en onze werkwijze.

Na het volgen van de train-de-trainer programma’s heeft de deelnemer zich ontwikkeld tot een praktijkgerichte trainer die zowel op inhoudelijk als didactisch vlak een effectieve training kan vormgeven.

Ook heeft de deelnemer vaardigheden en tools gekregen om collega’s te enthousiasmeren bij het levend en actief houden van thema’s rondom agressie en grensoverschrijdend gedrag. Hij of zij heeft zich ontwikkeld tot een gedegen interne gesprekspartner en trainingsadviseur voor zowel collega’s als leidinggevenden.

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

ETZ Ziekenhuis

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”

Cardia