Trainingen & opleidingen

Veilig Fysiek Begeleiden

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg- en welzijnsector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Tegenwoordig zijn ‘oude’ technieken in het kader van Dwang en Drang zoals separatie en fixatie vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt nauwelijks nog verdedigbaar.

Deze nieuwe context vraagt een professionaliseringsslag bij medewerkers. Zij zullen naast de-escalatievaardigheden een set aan fysieke vaardigheden moeten bezitten om zichzelf en cliënten te beveiligen. Dit vraagt om breakout- en teamtechnieken die voortdurend up-to-date gehouden worden. Daarnaast dienen professionals getoetst te worden op de toelatingseisen van de handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen.

 

Contact Terug naar overzicht Veilig Fysiek Begeleiden

Tijdens de training verbeter je je fysieke vaardigheden in het omgaan met cliënten voor, tijdens en na escalerende situaties. Centraal staat de cliënt; we werken volgens de inzichten van geweldloze communicatie. Tijdens de training staan we stil bij de volgende thema’s:

  • Conflict- en agressiesignalering;
  • Verbale ombuigingstechnieken (psychisch judoën);
  • Houdingscommunicatie bij conflicten en agressie;
  • Separeerbegeleiding en het bieden van alternatieven;
  • Angstreductie bij agressie voor medewerker en cliënt;
  • Alternatieven bij dwang- en drangsituaties.

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle soorten zorgsectoren, die zich willen ontwikkelen in het signaleren van spanningsopbouw, het voorkomen van en het omgaan met escalerend gedrag.

Deelnemers die de training volgen, maken over het algemeen een grote ontwikkeling door. Zij:

  • beschikken over nieuwe (succesvolle) vaardigheden om een conflict te hanteren, afgestemd op de individuele medewerker;
  • zijn zich bewust van de eigen houdingscommunicatie en het effect van die houdingscommunicatie op de ander;
  • kunnen fysieke vaardigheden toepassen op zo’n wijze dat deze de relatie met de cliënt niet onnodig schaden;
  • weten hoe veiligheid voor medewerker, cliënt en cliëntengroep vorm te geven.


Organisaties blijven zo grip houden op een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”

Parnassia