Trainingen & opleidingen
Werken met Potentieel Gewelddadige Eenlingen

Een specialistische leergang voor zorgmedewerkers die in contact zijn met mogelijke potentieel gewelddadige eenlingen (PGE). Professionals leren PGE te herkennen en tevens begeleiding en behandeling te bieden. Het leertraject richt zich op het werken en omgaan met personen die mogelijk een gevaar vormen voor de publieke veiligheid en in zorg zijn. De leergang is bedoeld voor hulpverleners in de eerstelijnszorg, gedragskundigen, psychologen en psychiaters.

 

Contact Terug naar overzicht Werken met Potentieel Gewelddadige Eenlingen

Het werken met PGE vereist awareness op diverse niveaus. Veelal verloopt dit proces bij personen en organisaties langs de lijn van een drietal fases. Van de ‘’Aha’’ fase; (men gaat het zien), naar ‘’Ojee’’ (wat moeten we ermee nu we het zien??) naar ‘’Oké’’ (ik ben vaardiger in vroegsignalering, het herkennen van PGE en ik kan van hieruit mijn vakmanschap doorontwikkelen). De training biedt inzichten en handvatten bij deze drie fases.


De leergangen zijn toegankelijk voor alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg aan cliënten. Van hulpverleners in de eerstelijnszorg tot gedragskundigen, psychologen en psychiaters. Maar ook door diverse leden van multidisciplinaire teams die betrokken zijn bij interpretatieprocessen van gedrag van cliënten.

Hulpverleners in de eerstelijnszorg zijn geïdentificeerd als een sleutelgroep die een belangrijke bijdrage kan leveren als het gaat om vroegsignalering. Hierbij valt te denken aan: leerkrachten, maatschappelijk werkers, politie, medewerkers van de kinderbescherming, GGZ medewerkers en medewerkers die werken vanuit (F)ACT.

 Aan het eind van de leergang heeft de cursist kennis van en handvatten bij het:

  • Ondersteunen van collega’s die het signaleren van PGE’s in hun caseload tegenkomen.
  • Onderkennen van PGE’s en de relatie tot de GGZ.
  • Herkennen van signalen van radicalisering.
  • Doelgericht kunnen doorverwijzen naar specialistische hulpverlening.
  • Opzetten van een intern netwerk om kennis- en kundedeling binnen de eigen organisatie vorm te geven.

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”

Parnassia