Trainingen & opleidingen

Zorg in Veiligheid én Vrijheid

Steeds meer organisaties in de langdurige zorg zijn kritisch over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. De impact die deze maatregelen heeft op de vrijheid van de cliënt en de gevolgen op het lichamelijk en psychisch welbevinden, wegen voor veel organisaties steeds zwaarder. Aangescherpte wetgeving op dit gebied geeft hier tevens een impuls aan. Trifier helpt deze ontwikkeling op een veilige manier door te zetten en het ‘Nee, tenzij’ principe te verankeren in de organisatie.

 

Contact Terug naar overzicht Zorg in Veiligheid én Vrijheid

Thema’s die aan bod komen:

  • zorg en dwang: de laatste ontwikkelingen;
  • rechten en plichten van cliënten (wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging);
  • rechten, plichten en verantwoordelijkheden professionals;
  • professioneel wegingskader zorg en dwang;
  • vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM), VBM-score en risicoanalyse;
  • creatief met handelingsalternatieven;
  • randvoorwaarden vanuit de instelling;
  • omgaan met de veranderende wetgeving;
  • hoe de cliënt in zijn kracht te zetten en daarbij familie en behandelaren te betrekken;
  • communicatie en samenwerking met cliënt, collega’s en andere disciplines.

Deze training is bedoeld voor zorgmedewerkers in de langdurige zorg, die handelingsalternatieven willen ontwikkelen voor vrijheidsbeperkende middelen.

Dit traject werkt toe naar het afbouwen van vrijheidsbeperkende middelen. Deelnemers leren wat de nieuwe wet inhoudt en worden getraind en uitgedaagd op een andere manier te kijken naar vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Deze mindset vertaalt zich naar een pro-actievere houding en uiteindelijk naar een betere kwaliteit van leven voor cliënten.

Succesverhalen uit de praktijk laten zien dat het inperken van onvrijwillige zorg heel goed realiseerbaar is zonder in te boeten op de veiligheid van zowel de cliënt als de medewerker. Het cliëntwelbevinden verbetert aanzienlijk, evenals het contact met familie en behandelaren. Daarnaast zien we dat deze ontwikkeling een goede stimulans vormt voor de samenwerking binnen het team.

Twijfel je over de juiste training of opleiding? We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor opleidingsadvies op 0161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn