Veilig werken in de zorg

Veilig werken in de zorg

Samenwerking en communicatie staat bij ons centraal om veilig te kunnen werken in de zorg. Daarom maken wij gebruik van praktijkgerichte trainingen waarin teamwork op de proef gesteld wordt. Door concrete handvatten en patiëntvriendelijke handelingsalternatieven aan te bieden zullen de zorgprofessionals incidenten vroeg kunnen signaleren en voorkomen.

Hoe Trifier veilig werken in de zorg mogelijk maakt

Met de werkwijze van Trifier kunnen er concrete oplossingen geformuleerd worden die niet alleen in de praktijk bewezen zijn maar ook een blijvende verandering te weeg brengen. Een grote factor hierin is samenwerking. Om dit zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen wordt er een veilige trainingsomgeving gecreëerd waarin de zorgprofessionals zich kwetsbaar durven op te stellen. De visie van Trifier is dan ook leren door te doen. Om veilig werken in de zorg mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van verschillende interventies:

  • Kennissessies
  • Regietheater
  • Oefenen met acteurs
  • Intervisies
  • E-learning
  • Observatie

Veilig werken in de zorg met behulp van concrete regels

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor zowel cliënten als zorgverleners moeten er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom agressie incidenten. Doordat er gebruik gemaakt wordt van protocollen en procedures kunnen medewerkers meteen ingrijpen. Hierbij moet er wel sprake zijn van een duidelijke rollenverdeling. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wanneer er hulp van buitenaf vereist is. Met onze hulp kan er een op maat gemaakt advies gegeven worden waarmee jouw zorgverleners veilig kunnen werken in de zorg. Natuurlijk helpen wij vervolgens ook bij de uitvoering en de borging van dit advies zodat de kwaliteit van de zorg wordt behouden. Zo maken we het samen mogelijk om veilig te kunnen werken in de zorg.

Vraag naar de mogelijkheden voor jouw organisatie

We bespreken graag met jou hoe we het voor jouw medewerkers mogelijk kunnen maken om veilig te kunnen werken in de zorg. Je kunt ons telefonisch bereiken op +31(0) 161 231118 (Nederland) of op +32 3369 9063 (België).

Contact opnemen