Visie op leren

Leren door te doen

Oefenen in de praktijk, reflecteren, feedback geven en ontvangen staan in onze ontwikkeltrajecten centraal. Onze trainingen zijn praktijkgericht: leren leren door te oefenen. Onze trainers en acteurs creëren een veilige en vertrouwde leeromgeving waar medewerkers zich kwetsbaar durven opstellen. Middels verschillende interventies zoals training, oefening, coaching en intervisiebijeenkomsten zorgen we ervoor dat zorgprofessionals zich blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de organisatie.

Vaardigheden, kennis en zelflerend vermogen

Teamleren, praktijkleren, traject- leren en activerend leren vormen de vier pijlers van onze aanpak. We maken gebruik van effectieve, op elkaar en op de organisatie afgestemde werkvormen. Afwisselend en samenhangend richten deze werkvormen zich op cognitieve, houdings- en vaardigheidsdoelen. In onze trajecten worden zowel vaardigheden en competenties als het vermogen tot reflecteren bevorderd.

Door concrete praktijkcasussen te koppelen aan de nieuwe kennis en vaardigheden, creëren we een optimale transfer van theorie naar praktijk. Tevens worden leidinggevenden bij het leerproces betrokken. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers zich middels sturing en coaching blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de organisatie.

The human right approach

Het betrekken en verbinden van zowel cliënten, professionals als hun externe omgeving vinden we essentieel. Dit blijkt tevens uit onze multidisciplinaire aanpak; alle disciplines in de zorgketen die betrokken zijn bij het ontwikkelvraagstuk worden erin meegenomen. De basis van onze werkwijze is de Human Right Approach, waarbij de veiligheid en rechten van zowel cliënten als professionals centraal staan.

The human right approach
Bekijk hier onze trainingen en opleidingen!